Najava: novi radovi na pogručju grada

  Iz tvrtke Komunalac obavještavaju javnost da ce se narednoga tjedna odvijati nekoliko grupa radova na podrucju grada.    Tako za 2. prosinca  2013. (ponedjeljak) najavljuju pocetak radova na sanaciji srušenog potpornog zida u Ul. M.Tita  (ispod Crvenog križa). Predvideno vrijeme trajanja ovih radova je 15 radnih dana, navode iz Komunalca.    Istoga dana, u ponedjeljak, 2. prosinca 2013. zapoceli bi i radovi na zamjeni sanitarne kanalizacije na stepeništu istocno od hotela Astorija, Ul. M.Tita 172.  Dužina trase izvodenja radova je 27 metara, a radovi se izvode rucno. Predvideno vrijeme izvodenja ovih radova je takoder  15 radnih dana.   Dana 3. prosinca .2013. (utorak) zapoceli bi radovi na zamjeni sanitarne kanalizacije iza prijemne zgrade Tallassotherapie. Dužina trase je 26 metara,  dubina do 2.2 metra.  Predvideno vrijeme trajanja radova je 15 radnih dana.  

Opatija