NAJAVA POČETKA RADOVA U ULICI ŠETALIŠTE CARMEN SYLVA U OPATIJI

NAJAVA POČETKA RADOVA U ULICI ŠETALIŠTE CARMEN SYLVA U OPATIJI

U sportskoj dvorani Marino Cvetkovic danas prije podne održana je konferencija za medije na kojoj je najavljen pocetak radova u Ulici Šetalište Carmen Sylva u Opatiji. Na konferenciji su više informacija detaljno iznijeli javnosti Vladimir Srok dipl.ing.el. rukovoditelj pogona Opatija HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Distribucijsko podrucje Elektroprimorje Rijeka, zatim Ervino Mrak, dipl.ing.grad.  direktor Liburnijskih voda, Miljenko Ujcic, dipl. prav.,  procelnik UO za komunalni sustav Grada Opatije i Igor Ravnic, zamjenik zapovjednika JVP Opatija. U Ulici Šetalište Carmen Sylva 19. rujna 2016. zapocet ce radovi na izgradnji i uredenju infrastrukture, a koje vode tri investitora:   HEP OPS Elektroprimorje Rijeka Liburnijske vode d.o.o. Opatija Grad Opatija Radovi se izvode u dužini od 750 m, pocevši od završetka dijela ulice koji je rekonstruiran prije 4 godine, pa do spoja sa stubištem Put u Bregi. Znacajni su jer se u vrlo kratkom vremenu, od kada je HEP najavio izvodenje svojih radova, spomenuta tri subjekta uspjela uskladiti i dogovoriti istovremeno izvodenje radova na cak 5 znacajnih investicija, cime se izbjeglo višekratno kopanje i asfaltiranje ove ulice u narednim godinama. Ukupna vrijednost svih investicija iznosit ce oko 3.450.000,00 kn. Radovi obuhvacaju:   HEP OPS Elektroprimorje Rijeka izgradnja nove TS Zora 2. sa instaliranom snagom od 400 kVA te sa kabelskom srednjenaponskom i niskonaponskom mrežom. Dužina kabelske mreže je cca 600 metara. Ukupna vrijednost investicije iznosi oko 750.000 kn. Komunalac Opatija realizira 3 investicije: * zamjenu 450 m vodovodnih kolektora, promjera 110 mm  (od pocetnog dijela ulice do Put za Trbuhovac), kako bi se osigurala sigurna vodoopskrba na dijelu trase na kojemu dolazi do cestih pucanja cijevi i gubitaka vode. Vrijednost investicije iznosi  300.000 kn; * izgradnju 150 m kolektora sanitarne kanalizacije, promjera 200 mm, radi prikljucenja postojecih objekata na pocetnom dijelu ulice (od kbr. 1. do kbr. 7). Vrijednost investicije iznosi  oko 400.000 kn; * zamjena dijela transportnih cjevovoda od VSC Opatija 2 do VS Opatija 3 u dužini od 200 m (2 cijevi od po 200 mm), uslijed cestih   puknuca istih. Radi se o radovima vrijednim 1.000.000 kuna, ciji manji dio presijeca ulicu Šetalište C.Sylve. Grad Opatija osigurat ce asfaltiranje ulice u cijeloj dužini zone zahvata, na nacin da ce biti postavljena nova kolnicka konstrukcija, uz djelomicna proširenja i nova ugibališta, te postavu DTK kanalizacije duž cijele ulice. Radovima ce se poboljšati sustav odvodnje oborinskih voda kroz izgradnju više upojnih bunara i zamjenu vecine cestovnih rubnjaka. Ocekivana ukupna vrijednost radova iznosi oko 1.000.000 kn. Radove na polaganju niskonaponske mreže i kolektora vode i odvodnje u trupu ceste izvoditi ce Goge, obrt u gradevinarstvu, vl. Goran Zahej, dok su radovi zamijene dijela transportnih cjevovoda povjereni izvodacima Domeni d.o.o. Matulji i Vilmet d.o.o. Matulji. Ocekuje se da ce svi radovi biti završeni do polovice prosinca 2016. godine (racunajuci i na moguce usporavanje istih radi vremenskih neprilika). Kako se radovi izvode na dijelu ulice koji je vrlo uzak i u kojemu nije moguce osigurati paralelno odvijanje prometa, za cijelo vrijeme radova biti ce na snazi privremena regulacija prometa i mjere koje ce omoguciti da se maksimalno ublaže teškoce koje radovi izazivaju:   radovi se izvode po dionicama, od vrha ulice prema njenom pocetku. radovi su organizirani na nacin da ce se izvoditi od 7,00 do 19,00 sati, s time što ce od 8,00 do 18,00 sati biti onemogucen promet dionicom na kojoj se trenutno izvode radovi; pristup interventnim vozilima (policija, prva pomoc i dr.) biti ce moguc i tijekom radova, cijelom dužinom ulice; kao mjera predostrožnost u slucaju izbijanja požara, u gornjoj zoni ulice nalaziti ce se navalno vatrogasno vozilo, a biti ce u funkciji i postojeca obližnja hidrantska mreža; Javna vatrogasna postrojba bit ce prisutna na gradilištu s posebnim vozilom u cilju omogucavanja transporta nepokretnih i teže pokretnih osoba za vrijeme trajanja radova (prijevoz odlaska lijecniku i sl); kako u ulici nece biti moguce parkiranje vozila, gradani ce morati svoja vozila parkirati u drugim dijelovima Opatije (u dijelu ulice Šetalište Carmen Sylve od Nove ceste do nedovršene gradnje iznad odvojka za Put za Plahuti, pocetnom dijelu Putu za Plahuti i na drugim prostorima Grada). Parkiralište na raskrižju ulice Šetalište C.Sylva i Put za Plahuti bit ce rezervirano za stanovnike ulice Šetalište C.Sylva; apeliramo da se sve vece opskrbe (dobava ogrijeva, lož ulja ili plina i sl.) obave prije pocetka radova na pojedinoj dionici, jer ce nakon pocetka radova na svakoj dionici isto biti otežano i moci ce se obaviti jedino od 18,00 sati do 8,00 sati narednog dana; opskrba elektricnom energijom i vodom funkcionirat ce nesmetano tijekom radova, a u slucaju kracih pojedinacnih prekida radi prespajanja mreže – korisnici ce biti pravovremeno upozoreni; odvoz komunalnog otpada Komunalac ce organizirati s manjim vozilom, s postojecih lokacija na kojima su smještene posude za prikupljanje otpada; kako bi olakšali komunikaciju gradana i uskladivanja njihovih potreba s potrebama gradilišta i svih investicija, otvoren je telefon M 099 392 3271, putem kojeg ce moci komunicirati  informacije o eventualnim problemima i dobiti informacije o mogucim rješenjima za vrijeme trajanja radova; ili na broj HEP-a 0800 300 412 ( u slucaju problema s opskrbom elektricnom energijom)

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija