Natječaj za inovatore

Primorsko-goranska županija putem Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, tradicionalno, od 1995. raspisuje Natjecaj za izbor osoba s podrucja Primorsko – goranske županije ciji ce se razvoj inovacija sufinancirati bespovratnim poticajnim sredstvima te dodjeljuje inovatorima bespovratna poticajna sredstva za razvoj inovacija. Ove godine osigurano je 150.000,00 kuna bespovratnih poticajnih sredstava koje se planira rasporediti za razvoj najbolje ocijenjenih inovacija . Objavljen je natjecaj Primorsko-goranske županije za izbor osoba s podrucja Primorsko – goranske županije ciji ce se razvoj inovacija sufinancirati bespovratnim poticajnim sredstvima u 2019. Prijave na Natjecaj se moraju predati na propisanom Obrascu, s propisanom dokumentacijom i u roku do 30. rujna 2019. godine. Posebno ce se nagraditi 3 inovacije mladih inovatora (do navršenih 30 godina).

Opatija