Novi pristup prostornom planiranju

Novi pristup prostornom planiranju

U uredu gradonacelnika danas je održana konferencija za medije na temu najave noviteta u pristupu upravljanja prostornim planiranjem Grada Opatije na kojoj su bili nazocni zamjenici gradonacelnika dr.sc. Emil Priskic i Vera Šantic i procelnik UO za prostorno uredenje Grada Opatije Zdenko Tupanjac. Zamjenik Priskic podsjetio je javnost kako je Grad Opatija objavio javni poziv za podnošenje zahtjeva za izmjenu cjelokupne prostorno planske dokumentacije kako bi svi zainteresirani gradani, kao i druge fizicke i pravne osobe mogle iskazati svoje potrebe za izmjenom prostornih planova. Javni poziv dostupan je preko gradskog portala www.opatija.hr (rubrika “Prostorno planiranje” ili preko rubrike „Natjecaji > javni poziv“) U pogledu noviteta, Priskic naglašava da je uz zahtjeve za izmjenom planova za znacajnije zahvate u prostoru ( investicije vece od izgradnje individualne stambene gradevine) potrebno priložiti izmedu ostalog i 3D vizualizaciju planiranog zahvata, kako bi bila jasno vidljiva promjena u prostoru u slucaju prihvacanja takve inicijative za izmjenom odredenog prostornog plana. Grad Opatija odlucio se na takav javni poziv i novi pristup prostornom planiranju u prvom redu kako bi svojim gradanima omogucio realizaciju investicija na njihovom zemljištu, a koje trenutno zbog odredenih prostorno planskih elemenata nije moguce realizirati. Takoder je, pojasnio je zamjenik gradonacelnika Opatije Priskic, za znacajnije investicije kroz 3D vizualizaciju moguce transparentnije razmotriti podnesene zahtjeve na gradskim tijelima, ali ujedno i javno gradanima prikazati kakvu promjenu u prostoru ce uzrokovati bilo koja od novih predloženih investicija. Tako ce se onemoguciti promjene u prostoru koje su vec do sada uzrokovane donesenim prostornim planovima (npr. lokacija vile Arentz ), odnosno one koje se tek mogu realizirati po sada važecem Urbanistickom planu uredenja naselja Opatija koji je donesen 2009. godine, neposredno prije lokalnih izbora (npr. lokacija betonskog nedovršenog objekta uz ulicu C. Sylve, „40 BOX“ ) cime je tadašnja nova vlast dovedena pred svršen cin. Da se takva praksa ne bi ponovila, gradonacelnik Ivo Dujmic nije prije posljednjih lokalnih izbora uputio prijedlog izmjena i dopuna UPU naselja Opatija Gradskom vijecu kako bi omogucio da nova vlast, formirana nakon izbora, može utjecati na konacni izgled Plana. O lokacijama koje je vec sada moguce realizirati po važecem UPU Opatija (12 lokacija od kojih su 3 vec izvedene) izvijestit ce se i Odbor za prostorno uredenje Gradskog vijeca, uz zahtjev za ocitovanjem i prijedlogom na koji nacin postupiti u predmetnim slucajevima, naveo je Priskic na kraju.    

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija