Obavijest o radovima- dječje igralište Kosovo

Dana 18. 9. 2023. započet će građevinski radovi na izmještanju kolektora sanitarne odvodnje u naselju Kosovo na lokaciji dječjeg igrališta (ulica Kosićevo između k.br. 9 i 11). Investitor su Liburnijske vode d.o.o.

Dana 25. 9. 2023. započet će investicija Grada Opatije na uređenju dječjeg igrališta Kosovo. Rok za dovršetak radova je 30. 11. 2023.

Opatija