Obavijest o radovima – Ičići

Obavještavamo da će 13. 2. 2023. godine od 8:00 h započeti radovi na sanaciji propuštanja tlačnog voda CS Ičići.

Radovi će se izvoditi u okućnici crpne stanice, a predviđeno trajanje je 10 radnih dana.

Naručitelj radova su Liburnijske vode d.o.o., a izvođač radova je Vrečko d.o.o.

Opatija