Obavijest o radovima

Obavještavamo o radovima na regulaciji oborinske odvodnje na lokacijama Put za Iku i Put za Volosko koji će se odvijati od 8. do 12. svibnja, od 8,00 do 14,00 sati. Za vrijeme odvijanja radova promet će biti reguliran prometnim znakovima.
Naručitelj radova je Grad Opatija, a izvođač Komunalac d.o.o.

Opatija