Obavijest o radovima – Nova cesta

Obavještavamo o radovima na zamjeni dotrajalih poklopaca na cesti D 66, na dionici između bivše javne vage i vile Andrea. Radovi će se izvoditi  12. 1. 2023. od 9.00 do 13.00 sati.

Radove izvodi Komunalac d.o.o.

Za vrijeme radova promet će biti reguliran znakovima i semaforima.

Opatija