Obavijest – Odluka o djelomičnom poništenju Natječaja za prodaju i zakup nekretnina

OBAVIJEST GRADA OPATIJE o donesenoj Odluci o djelomicnom poništenju Natjecaja za prodaju i zakup nekretnina                 Gradonacelnik Grada Opatije je dana 20.03.2020. godine donio odluku da se djelomicno poništava Natjecaj za prodaju i zakup nekretnina objavljen u Novom listu, na mrežnoj stranici Grada Opatije i oglasnoj ploci Grada Opatije dana 12. ožujka 2020 . godine i to u odnosu na tocku  II. predmet zakupa: dio od 100 m2 nekretnine oznacene kao k.c. 1108/1 put od 146 m2, upisane od zk ul 1286 k.o. Opatija prema skici izmjere izradenoj od strane GEO – STIL d.o.o. Matulji ( studeni 2018. godine).                                                                                      GRADONACELNIK:                                                                                     Ivo Dujmic, ing., v.r.      

Opatija