Obilazak Doma Veprinac

  Gradonacelnik Ivo Dujmic sa suradnicima obišao je danas Dom Veprinac, nakon što je završena prva faza radova na preuredenju zgrade Doma, vrijedna gotovo milijun kuna. Srušene su dvije drvene medukatne konstrukcije te nacinjene dvije armiranobetonske ploce te sada imamo potpuno upotrebljivu podkrovnu etažu. Napravljena je priprema za struju, vodu, hidrantsku mrežu i odvodna kanalizacija. Bujicne vode, koje su ulazile u zgradu, kanalizirane su iz objekta van na glavnu prometnicu. Završena je najteža, konstruktivna faza, jer je sve, osim vanjskih zidova, napravljeno iznova. Objekt je spreman za nastavak finijih unutrašnjih radova, rekao je Ingo Kamenar u ime izvodaca radova. Radovi na Domu Veprinac jedna su od vecih investicija koje trenutno Grad financira u opatijskom zaledu, rijec je o kompleksnim radovima na potpunom preuredenju postojece gradevine, koja ce, nakon dovršetka, ispunjavati sve društvene, kulturne i zabavne potrebe stanovnika Veprinca. Pored Mjesnog odbora Veprinac, na gotovo 600 cetvornih metara prostora naci ce se sve lokalne udruge kao i velik prostor za izložbe, pjesnicke veceri i slicne kulturne i zabavne programe, istaknuo je gradonacelnik Dujmic. Uskoro pocinju i radovi na proširenju postojece zgrade Djecjeg vrtica Veprinac te nam sada još preostaje urediti jedan adekvatan parkirni prostor u središtu Veprinca, cime ce se zaokružiti investicijski krug u naselju i osigurati veca kvaliteta života, zakljucio je Dujmic. Radovi su u prvoj fazi, zajedno s prošlogodišnjom potpunom rekonstrukcijom krova, vrijedni oko milijun kuna, a sredstva za nastavak radova osigurat ce se Gradskim proracunom u naredne dvije godine.

Opatija