Obilazak gradilišta stanova POS-a u Opatiji

Obilazak gradilišta stanova POS-a u Opatiji

Nakon što je gradonacelnik Dujmic obavijestio premijera o situaciji oko zastoja na gradilištu stanova POS-a u Opatiji, zamolivši ga da se zauzme svojim autoritetom kako bi se u ove stanove, što ih realizira APN, što je prije moguce uselili stanari, a radovi na uredenju okoliša završili na kvalitetan nacin, dinamika radova na gradilištu POS stanova se intezivirala. Nakon ovog poteza gradonacelnika, te reakcije premijera Milanovica, tempo se ubrzao na gradilištu; dogovoreni su i redovni operativni sastanci predstavnika APN-a, Grada Opatije sa izvodacima i projektantima. Nakon što je prošlog tjedan održan drugi takav sastanak, danas je treci stastanak obavljen na terenu, na gradilištu stanova POS-a, gdje su se definirali i dodatni detalji oko uredenja okoliša.    

Opatija