Objavljen Natječaj LAG-a Terra liburna

Obaviještavamo da je danas, 18. listopada 2019. otvoren LAG Natjecaj za   Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ objavila je Natjecaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. iz LRS “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, ukljucujuci slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”. za razdoblje 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 268.103,15 eura, gdje najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, dok najviša ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 70.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Natjecaj je namijenjen jedinicama lokalne samouprave; trgovackim društvima u vecinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave; javnim ustanovama neprofitnog karaktera u kojoj su osnivaci jedinice lokalne samouprave (osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola); udrugama koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i cije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (iskljucujuci lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije); vjerskim zajednicama koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo; lokalnoj akcijskoj grupi koja je odabrana unutar Programa. Prihvatljivi korisnici moraju biti na podrucju LAG-a „Terra liburna“, što ukljucuje gradove Kastav i Opatiju, te opcine Jelenje, Klana, Lovran, Matulji, Mošcenicka Draga i Viškovo. U svrhu informiranja potencijalnih korisnika/ca u uredu LAG-a (Rukavac 61A, Matulji) održavat ce se individualne konzultacije, s prethodnom najavom. Pitanja s jasno naznacenom referencom na ovaj Natjecaj moguce je poslati od dana objave natjecaja do dana završetka podnošenja prijave projekata iskljucivo putem e-pošte na adresu: [email protected], te ce postavljena pitanja s odgovorima biti objavljena na službenoj stranici LAG-a www.terra-liburna.hr . Strucna služba LAG-a održat ce tri (3) informativne radionice za sve potencijalne prijavitelje, koje ce se održavati sukladno sljedecem rasporedu: 22. listopada 2019. u Viškovu (Dom hrvatskih branitelja, Vozišce 3) s pocetkom u 13 sati 24. listopada 2019. u Matuljima (ured LAG-a “Terra liburna”, Rukavac 61A) s pocekom u 11 sati 29. listopada 2019. u Opatiji (Sportska dvorana Marino Cvetkovic, 1. kat, sala za sastanke, Stubište Lipovica 2) s pocetkom u 11 sati Podnošenje prijava na Natjecaj za TO 3.1.1. traje od 04. studenog 2019. do 07. sijecnja 2020. godine.   Natjecaj je dostupan na:  http://www.terra-liburna.hr/natjecaj-to-3-1-1-otvoren/ .      

Opatija