Objavljene ocjene Instituta za javne financije

  Institut za javne financije 3. srpnja 2019. predstavio je rezultate petoga ciklusa istraživanja transparentnosti proracuna svih 576 hrvatskih opcina, gradova i županija. Prosjecna proracunska transparentnost, mjerena brojem proracunskih dokumenata objavljenih na službenim mrežnim stranicama (godišnji izvještaj, izglasani proracun, polugodišnji izvještaj, prijedlog proracuna, proracunski vodic), u ovom ciklusu na razini države iznosi 3,9 od mogucih 5.  U istraživanju Instituta za javne financije Grad Opatija je ove godine dobio cetvorku za transparentnost proracuna, a do sada je dobivao petice. Grad Opatija je od Instituta za javne financije zatražio podatke o obavljenom istraživanju, s upitom zašto objavljeni vodic za gradane nije uzet u obzir, iako je istraživanje trajalo do kraja ožujka ove godine. Grad Opatija za 2019. godinu nije dobio maksimalnu ocjenu (5) zbog formalnog razloga, odnosno zato što je Proracunski vodic za gradane za 2019. objavljen 28. veljace ove godine, a Institut je sadržaj stranice analizirao 21. veljace 2019.  

Opatija