Odgoda plaćanja i obročna otplata – nejavna davanja

Opis usluge
Odgoda plaćanja i obročna otplata za nejavna davanja:

– Zakupnina
– Stanarina
– Najam prostora
– Usluge tekućeg održavanja
– Koncesije (osim koncesija na pomorskom dobru)
– Oglašavanje u Listu Opatija

Zakonska obavezaZakonska mogućnost temeljem Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja („Narodne novine“, br. 53/13, 94/14 i 144/21) i  Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2023. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 45/22)
Pristojba
Procijenjeno vrijeme za obradu zahtjevado 30 dana
Način predavanja zahtjeva– osobno u pisarnicu gradske uprave, Maršala Tita 3 (svaki radni dan od 9h do 14h)
– poštom na adresu: Grad Opatija, Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, Maršala Tita 3, 51410 Opatija
– e-mailom na adresu: [email protected]
ObrazacZahtjev za odgodu plaćanja i obročnu otplatu duga – pravne osobe
Potrebni dokumenti

Izvadak sa stanjem duga
Sredstvo osiguranja plaćanja
Potvrda Porezne uprave da dužnik nema dospjelog duga po osnovi poreznih obveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Dokaz o financijskoj sposobnosti:

a. BON-1 dostavlja se u izvorniku ili preslici i ne smije biti stariji od 6 mjeseci do dana podnošenja zahtjeva (ne odnosi se na fizičku osobu obrtnika)
b. BON-2 ili SOL-2 dostavlja se u izvorniku ili preslici i ne smije biti stariji od 30 dana do dana podnošenja zahtjeva

Odgovorne službeUpravni odjel za financije i društvene djelatnosti
AdresaMaršala Tita 3, 51410 Opatija
Osobe za kontaktMarija Randić
Telefon: 051 680 140
e-mail: [email protected]
Vrijeme primanja stranakaponedjeljak – petak od 8 do 16 sati
Opatija