Porez na kuće za odmor

Opis usluge
Utvrđivanje poreza na kuće za odmor
Zakonska obaveza Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“, br. 115/16 i 101/17)
Odluka o porezima Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 45/22)
Opći porezni zakon (Narodne novine br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20 i 144/22)
Pristojba
Procijenjeno vrijeme za obradu zahtjeva do 30 dana
Način predavanja zahtjeva – Osobnom predajom u pisarnici Grada Opatije (svaki radni dan od 9 do 14 h)
– Putem pošte na adresu Grad Opatija, Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, Maršala Tita 3, 51410 Opatija
– e-mailom na adresu: [email protected]
– putem on-line obrasca
Obrazac Prijava obveze – porez na kuće za odmor
Potrebni dokumenti Dokaz o vlasništvu nekretnine (vlasnički list ili kupoprodajni ugovor)
Odgovorne službe Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti
Adresa Maršala Tita 3, 51410 Opatija
Osobe za kontakt Goran Pekić
Telefon: 051 680 153
e-mail: [email protected]
Vrijeme primanja stranaka ponedjeljak – petak od 8 do 16 sati
Napomena
Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza predviđene su novčane kazne za prekršaj: svaka fizička osoba koja ne dostavi podatke za utvrđivanje poreza na kuće za odmor kaznit će se novčanom kaznom od 10,00 do 660,00 EUR-a, odnosno svaka pravna osoba koja ne dostavi iste novčanom kaznom od 260,00 do 3.310,00 EUR-a.
Opatija