Pravo na financiranje javnog prijevoza osoba s invaliditetom

 

Opis usluge
Pravo na financiranje javnog prijevoza osoba s invaliditetom

Pravo na financiranje javnog prijevoza (od mjesta stanovanja do Rijeke) ostvaruje korisnik s invaliditetom od 60% i više.

Zakonska obavezaOdluka o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti (SN PGŽ broj 8/14, 37/15, 21/17, 11/18, 21/18)
Pristojba/
Procijenjeno vrijeme za obradu zahtjevado 30 dana
Način predavanja zahtjeva– Osobnom predajom u pisarnici Grada Opatije (svaki radni dan od 9 do 14 h)
– Putem pošte na adresu Grad Opatija, Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, Maršala Tita 3, 51410 Opatija
– E-mailom na adresu [email protected]
ObrazacFinanciranje javnog prijevoza osoba s invaliditetom
Potrebni dokumenti– rješenje nadležne invalidske komisije o postojanju oštećenja
Odgovorne službeUpravni odjel za financije i društvene djelatnosti
AdresaMaršala Tita 3, 51410 Opatija
Osobe za kontaktAndrea Arbanasić
tel. 051/680-145
e-mail: [email protected]
Vrijeme primanja stranakaSvaki radni dan od 8 do 16h
Opatija