Pravo na financiranje javnog prijevoza za umirovljenike

Opis usluge
Pravo na financiranje javnog prijevoza za umirovljenike

Financiranje javnog prijevoza ostvaruje korisnik, s mirovinom 2.000 kn i manjom (u iznos mirovine ulazi i mirovina koja se ostvaruje po međunarodnom ugovoru i zaštitni dodatak)

Zakonska obavezaOdluka o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti (SN PGŽ broj 8/14, 37/15, 21/17, 11/18, 21/18)
Pristojba/
Procijenjeno vrijeme za obradu zahtjevado 30 dana
Način predavanja zahtjeva– Osobnom predajom u pisarnici Grada Opatije (svaki radni dan od 9 do 14 h)

– Putem pošte na adresu Grad Opatija, Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, Maršala Tita 3, 51410 Opatija

– e-mailom na adresu [email protected]
ObrazacFinanciranje javnog prijevoza za umirovljenike
Potrebni dokumenti– Zadnji odrezak od mirovine
Odgovorne službeUpravni odjel za financije i društvene djelatnosti
AdresaMaršala Tita 3, 51410 Opatija
Osobe za kontaktAndrea Arbanasić
tel. 051/680-145
e-mail: [email protected]
Vrijeme primanja stranakaSvaki radni dan od 8 do 16h
Opatija