Predškolski odgoj i obrazovanje

Opis programa

Zadovoljavanje potreba građana Grada Opatije, odnosno društvena briga za odgoj, obrazovanje i skrb djece i mladih je prioritetno područje svakoga grada. Grad Opatija je osnivač Dječjeg vrtića Opatija.

Cilj programa je osigurati uvjete za kvalitetnu brigu za odgoj i obrazovanje djece.

Programom predškolskog odgoja i obrazovanja omogućuje se svakom djetetu pravo na razvoj usklađen s njegovim individualnim mogućnostima i sposobnostima. Osiguravaju se institucionalni i izvaninstitucionalni oblici potpore predškolskom odgoju, pomaže se zaposlenim roditeljima u odgoju i skrbi o djeci te se na taj način unapređuje obiteljski odgoj. Stvaraju se uvjeti za očuvanje zdravlja djece i razvoj emocionalne stabilnosti i socijalizacije.

Program obuhvaća sufinanciranje redovnog programa u ustanovama predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave te aktivnosti i projekte koji se provode u organizacijama civilnog društva namijenjenih djeci predškolske dobi. Prednost imaju one aktivnosti koje su nadležna tijela (Agencija za odgoj i obrazovanje, UNICEF i slično) verificirala ili licencirani programi/projekti.

CILJEVI

play-2293838

Postignuta razina predškolskog odgoja i obrazovanja poboljšavat će se i u narednom razdoblju. Cilj je pridržavati se uvjeta propisanih kriterijima i mjerilima iz Državnog pedagoškog standarda. Ovaj cilj će se ostvariti postupnim smanjivanjem broja djece u skupinama kako bi se osiguralo kvalitetno provođenje programa. Kako su Državnim pedagoškim standardom propisani i kriteriji i mjerila koja se odnose i na prostorne uvjete, cilj je kontinuirano ulagati u poboljšanje prostornih uvjeta.

Ciljevi programa:

– osigurati uvjete za sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama drugih jedinica lokalne samouprave, prema potrebama roditelja i djece s područja Grada Opatije, a u skladu s kriterijima za sufinanciranje

– unapređenje programa specijaliziranim i posebnim programima koji se provode u posebnim skupinama i u suradnji s drugim ustanovama i/ili organizacijama civilnog društva.

Veza: Strategija razvoja Grada Opatija 2014.-2020.; strateški cilj III, strateški prioritet 8), mjera A.

SUFINANCIRANJE

Pravo na financiranje boravka djece u dječjem vrtiću

Pravo na financiranje cjelodnevnog boravka u dječjem vrtiću za pedagošku godinu ostvaruje korisnik ako obitelj ispunjava socijalni uvjet, uvjet prihoda ili posebni uvjet te ukoliko su roditelji zaposleni.

Iznimno, za korisnike godinu dana prije polaska u osnovnu školu, roditelji ne moraju biti zaposleni.

Pravo na financiranje poludnevnog boravka u dječjem vrtiću za pedagošku godinu ostvaruje korisnik ako obitelj ispunjava socijalni uvjet, uvjet prihoda ili posebni uvjet bez obzira na radno-pravni status roditelja.

Obrasce potražite pod rubrikom predškolski odgoj:

Obrasci

Umanjenje nominalne cijene usluge boravka djeteta u iznosu od 100%

– za drugo i svako sljedeće dijete iz iste obitelji (istog domaćinstva) upisano u programe Dječjeg vrtića umanjenje nominalne cijene usluge u iznosu od 100%

– za dijete upisano u programe Dječjeg vrtića umanjuje se cijena usluge u iznosu od 100% ako se stariji brat ili sestra iz iste obitelji (istog domaćinstva) istovremeno nalazi na redovitom školovanju u osnovnoj i srednjoj školi ili na fakultetu

Program obuhvaća sufinanciranje redovnog programa u ustanovama predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave

Za sufinanciranje pohađanja vrtića u drugoj JLS potrebno je ispuniti Zahtjev za sufinanciranje vrtića u drugoj JLS i 
izjavu za sufinanciranje vrtića.

Navedene obrasce potražite pod rubrikom predškolski odgoj:

Obrasci

VRTIĆ

Foto Luigi Opatija, Dječji vrtić Punta Kolova aug2018

Vrtić Opatija

Antuna Mihića 5a
HR – 51410 Opatija
tel/fax: 051/271-665; 051/272-407
e-mail: [email protected]

Radno vrijeme vrtića:
– skupine cjelodnevnog programa: 6 – 17 sati
– skupine poludnevnog programa: 7,30 – 13 sati
– smjenske skupine: 6 – 21 sati (maksimalna dužina boravka djece do 10 sati dnevno)

ptr

Vrtić Volosko

HR – 51410 Opatija
tel/fax: 051/701-635
e-mail: [email protected]

 

Radno vrijeme vrtića:
– skupine cjelodnevnog programa: 6 – 17 sati
– skupine poludnevnog programa: 7,30 – 13 sati

Vrtić Ičići

HR – 51414 Ičići
tel/fax: 051/204-294
e-mail: [email protected]

 

Radno vrijeme vrtića:
– skupine cjelodnevnog programa: 6 – 17 sati
– skupine poludnevnog programa: 7,30 – 13 sati

veprinac

Vrtić Veprinac

 

HR – 51414 Veprinac
tel/fax: 051 / 299 – 307
e-mail: [email protected]

 

Radno vrijeme vrtića:

– skupine cjelodnevnog programa: 6 – 17 sati
– skupine poludnevnog programa: 7,30 – 13 sati

VIJESTI

dječji vrtić
Upisi u Dječji vrtić Opatija za 2023./2024. pedagošku godinu

Dječji vrtić Opatija, Opatija oglašava dana 28. 04. 2023. godine                                                                      JAVNI POZIV       ZA UPIS DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U ORGANIZIRANE PROGRAME ODGOJA

više »
Opatija