Srednje i ostalo obrazovanje

Opis programa

Program srednje školskog i ostalog obrazovanja obuhvaća ulaganja u dodatne programe koje provode srednje škole na poručju Grada Opatije (Gimnazija Eugena Kumičića, Hotelijersko-turistička škola, Obrtnička škola i Ugostiteljska škola), kojima je osnivač Primorsko-goranska županija.

Ovi programi se odnose na one aktivnosti kojima se stvaraju uvjeti za kvalitetnije obrazovanje, razvoj vještina i kompetencija specifičnih za razvoj sredine. Osim toga, program obuhvaća aktivnosti i projekte organizacija civilnog društva i drugih obrazovnih ustanova koje se bave unapređenjem kvalitete života mladih, u onim aspektima koji nisu obuhvaćeni redovnim i obaveznim programima srednjoškolskog obrazovanja.

Aktivnosti i projekti čiji je nositelj Grad odnose se na mlade od 15 do 30 godina, a obuhvaćaju program stipendiranja – gradske stipendije za učenike i studente, stipendija za studente prava Dr. Jadranko Crnić, stipendije za poslijediplomske studije, sudjelovanje u projektu „Solidarnost  za Vukovar“, nagrađivanje učenika i profesora, potpore za dodatno osposobljavanje i usavršavanje mladih nezaposlenih osoba, aktivnosti koje se odnose na sudjelovanje mladih u političkom odlučivanju (Savjet mladih), aktivnosti Lokalnog programa za mlade.

CILJEVI

Ciljevi Programa srednjoškolskog i ostalog obrazovanja su unaprijediti srednjoškolsko i visoko obrazovanje, kao i cjeloživotno obrazovanje. Naročito se to odnosi na obrazovne programe u srednjim školama koje imaju sjedište u Opatiji, obzirom da su u te programe upisani učenici s područja Grada. Cilj je unaprijediti njihove kompetencije i vještine u područjima kao što je politička kultura te senzibilizacija za pozitivne vrijednosti zajednice. Program je usmjeren i prema poticanju izvrsnosti, naročito učenika i studenata u cilju povećanja ljudskog kapitala Grada. Osim toga, cilj je omogućiti mladima da aktivno sudjeluju u javnom životu zajednice i političkom odlučivanju.

Veza: Strategija razvoja Grada Opatija 2014.-2020.; strateški prioritet 8), mjera A; strateški cilj I, strateški prioritet 3).

PRAVO NA SUFINANCIRANJE

Program sufinanciranja javnog prijevoza učenicima srednje škole

Pravo na financiranje javnog prijevoza učenicima srednje škole (od mjesta stanovanja do sjedišta škole) za pedagošku godinu ostvaruje korisnik ako obitelj ispunjava socijalni uvjet, uvjet prihoda ili posebni uvjet.

Financiranje javnog prijevoza učenicima srednje škole

Program sufinancirnja udžbenika učenicima srednjih škola

Proračunom Grada Opatije osigurana su sredstva za pomoć na sufinanciranje udžbenika u visini od 100 € za učenike srednjih škola. Pomoć mogu dobiti učenici srednjih škola s prebivalištem na području Grada Opatije koji pohađaju srednju školu u Republici Hrvatskoj.

U slučaju da učenik ponovno upisuje isti razred, nema pravo na ovaj oblik pomoći.

Odobreni iznos sufinanciranja doznačit će se na IBAN bankovnog računa podnositelja zahtjeva nakon što se obrade svi pristigli zahtjevi.

Zahtjev za udžbenike srednjih škola

Stipendije

Odlukom o stipendiranju učenika i studenata propisane su stipendije temeljem školskog/akademskog uspjeha, stipendije temeljem imovinskog statusa, stipendije za deficitarna zanimanja i stipendije za poslijediplomski sveučilišni studij čijim se završetkom stječe akademski naziv doktora znanosti odnosno doktora umjetnosti.

Odlukom je navedeno da su deficitarna zanimanja zvanja na razini regionalnih i lokalnih tržišta rada za kojima postoji potreba prema Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja koje izrađuje Hrvatski zavod za zapošljavanje, a zanimanja za koja će se dodijeliti stipendije za svaku godinu utvrđuje Gradonačelnik.

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za tekuću školsku/akademsku godinu objavljuje se tijekom mjeseca listopada.

Obrasci

ŠKOLE

Ugostiteljska škola

Kumičićeva 14, p.p. 99
HR – 51410 Opatija
tel: 051 / 718 – 521
e-mail: [email protected]

Hoteljersko-turistička škola

Drage Gervaisa 2
HR – 51410 Opatija
tel: 051 / 271 – 595
e-mail: [email protected]

Obrtnička škola

Bože Milanovića 3
HR – 51410 Opatija
tel: 051 / 718 – 521
e-mail: [email protected]

Gimnazija Eugena Kumičića

Drage Gervaisa 2
HR – 51410 Opatija
tel/fax: 051 / 271 – 966
e-mail: [email protected]

AKTI I PRAVILNICI

Zakon o savjetima mladih (NN 41/14)
Odluka o Savjetu mladih (SN PGŽ 8/16)
Gradski program poticanja zapošljavanja mladih (SN PGŽ 46/06, 10/09)
Odluka o stipendiranju učenika i studenata (SN PGŽ 28/23)
Odluka o stipendiranju studenata i studentica prava Dr.sc. Jadranko Crnić (54/08)
Lokalni program za mlade Grada Opatije 2018.-2021.
Program potpora za rješavanje stambenog pitanja mladih (SN PGŽ 25/20)

VIJESTI

Opatija