Odgovor gradonačelnika Dujmića predsjedniku Gradskog vijeća

Odgovor gradonačelnika Dujmića predsjedniku Gradskog vijeća

  Poštovani predsjednice Kirigin, zahvaljujem na dostavljenim prijedlozima i Vašoj spremnosti da se ukljucite ako se ukaže potreba za sazivanjem hitne sjednice Gradskog vijeca u ovoj složenoj situaciji izazvanoj korona virusom. Kao što ste imali prilike procitati na mrežnim stranicama Grada Opatije pravodobno su poduzete sve mjere prema preporuci Nacionalnog stožera civilne zaštite i Županijskog stožera civilne zaštite, vodeci pri tome prije svega racuna o zaštiti naših gradana i pomoci gospodarstvu. Stožer civilne zaštite Grada Opatije djeluje redovno u proširenom sastavu s predsjednicima stožera opcine Matulju, Lovran i Mošcenicka Draga, kako bi mjere na podrucju Liburnije bile usuglašene jer se jedino tako može ograniciti širenje korona virusa. Naravno da pri tome ne smije biti improvizacija, stoga se prije sve koriste preporuke struke, odnosno epidemiologa, što naš Stožer i ja osobno cinimo. Pomoc našim gradanima starije životne dobi je koordinirana sa službama Grada, Crvenim križem, Centrom za socijalnu skrb, Klubom 60+ i Domom za starije osobe, a na mrežnoj stranici Grada objavljeni su i potrebni kontakti. Kao što ste mogli vidjeti na našoj mrežnoj stranici od 16. ožujka Djecji vrtic prema odluci gradonacelnika nije radio, niti Osnovna škola prema odluci Nacionalnog stožera, ali smo omogucili roditeljima koji nisu bili u mogucnosti zbrinuti djecu da ih dovedu u ustanove. Prema izvješcu ravnatelja jucer je tu mogucnost koristilo samo dvoje djece u djecjem vrticu, a u osnovnoj školi nitko. Rad gradske uprave takoder smo prilagodili nastaloj situaciji i uskladili s radom tijela državne uprave i sudbene vlasti, a sve sukladno preporukama Ministarstva uprave. Pomno pratimo situaciju i naravno da cemo daljnje mjere poduzimati kao i do sada uskladeno s mjerama i preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite i Županijskog stožera i po potrebi pravodobno produživati djelovanje mjera i donositi nove mjere. Svjesni smo ozbiljnosti situacije i problema koje cemo imati, ne samo naš grad i naša domovina, vec cijela Europa. Mi smo zbog cinjenice da živimo od turizma i djelatnosti vezanih uz turizam izrazito pogodena sredina i izvjesno je da cemo imati problema u ostvarivanju prihoda proracuna te sam stoga sukladno ovlastima 16. ožujka donio Odluku o privremenoj obustavi pojedinih rashoda proracuna Grada i odgodi placanja na 60 dana. Još jednom zahvaljujem na spremnosti da sazovete hitnu sjednicu Gradskog vijeca, ali u ovom trenutku ne trebamo vijecnike izlagati nepotrebnim socijalnim kontaktima, jer su sve nužne odluke donijete.   S poštovanjem,                                                                                    Gradonacelnik                                                                                   Ivo Dujmic, ing.   PRIJEDLOG MJERA    

Opatija