Održan 15. kolegij gradonačelnika

Održan 15. kolegij gradonačelnika

U uredu gradonacelnika danas je održan radni kolegij gradonacelnika na kojem je glavna tema bila rasprava o konacnom prijedlogu proracuna Grada Opatije za 2018. godinu koji ce se naci pred vijecnicima na narednoj sjednici Gradskog vijeca planiranoj za 14. prosinca. Prijedlog proracuna za 2018. zajedno s Planom projekcija za 2019. i 2020. predstavljen je javnosti te je oko nacrta prijedloga bilo provedeno savjetovanje s javnošcu, koje je zakljuceno 30. studenog o.g. Tijekom javnog savjetovanja na ovako kreiran prijedlog pristigla su dva prijedloga, receno je na današnjem kolegiju, tocnije jedan amandman i jedna sugestija. Gradonacelnik Dujmic prihvatio je pristigli amandman, a o pristigloj sugestiji dogovoreno je da ce ona  biti razmotrena. Gradonacelnik Ivo Dujmic komentirao je kako upravo podatak, da je na javno savjetovanje pristiglo svega dva prijedloga zainteresirane javnosti,  svjedoci da je ocito ovako kreiran prijedlog proracuna bio napravljen kvalitetno i detaljno, te ga gradonacelnik sa zadovoljstvom upucuje prema Gradskom vijecu. Ujedno je na kolegiju razmatran i prijedlog Sportskog saveza Grada Opatije o programima javnih potreba u sportu za 2018. godinu, u kojem SSGO traži do Grada da se planirana sredstva u proracunu za tu svrhu „prebace“ na Sportski savez koji ce onda samostalno odlucivati o njihovoj raspodjeli, što je gradonacelnik takoder prihvatio.    

Opatija