Održan kolegij gradonačelnika – 16. siječnja 2017.

Na Kolegiju je raspravljen Prijedlog Izmjene i dopune Urbanistickog plana uredenja zone naselja Ika i Opric koji ce biti upucen na javnu raspravu i biti izložen na javni uvid od 30. 01. do 13. 02. 2017.g. Dana je informacija o izvješcu Grada Vukovara o stipendiranju vukovarskih studenata tijekom dosadašnjih godina, a pocevši od 2009/2010. godine kada je Opatija zapocela sa sudjelovanjem u akciji „Solidarnost za Vukovar“. U izvješcu Grad Vukovar daje informacije o svim dosadašnjim stipendistima kao i saznanjima o njihovom trenutnom statusu. Tako je od pocetka suradnje s Gradom Vukovarom stipendirano ukupno 23 studenata u ukupnom iznosu od 212.800 kuna. Grad Opatija nastavlja i u 2017. godini stipendirati pet studenata iz Grada Vukovara tijekom 10 mjeseci u mjesecnom iznosu od 800 kuna, a sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proracunu Grada Opatije za u ukupnom iznosu od 40.000 kuna. Grad Vukovar provodi natjecaj za dodjelu stipendija studentima iz proracunskih sredstava Grada Vukovara i iz posebno prikupljenih sredstava (donacija). Temeljem provedenog Natjecaja odabiru studente kojima ce se dodijeliti stipendije osigurane iz proracunskih sredstava Grada Opatije te sa njima sklapaju ugovore i prate njihovo školovanje i ispunjavanje ugovorenih prava i obveza. Takoder, na kolegiju se raspravljalo o Javnom pozivu za dodjelu potpora prema Gradskom programu poticanja zapošljavanja mladih. Temeljem odredbi Gradskog programa Grad Opatija objavljuje javni poziv zainteresiranim nezaposlenim osobama do 29 godina za dodjelu potpora za stjecanje dodatnih znanja. Cilj ovog programa je smanjenje nezaposlenosti mladih osoba, odnosno omogucavanje mladima stjecanje dodatnih znanja kako bi imali vece mogucnosti za kasnije zapošljavanje ili samozapošljavanje. Gradski program predvida edukacije iz podrucja informatike, ucenje njemackog jezika turisticko-ugostiteljske struke, ucenje francuskog jezika te programe za kojima se ukaže potreba na tržištu rada. Od 2007.godine od kad se provodi program dodijeljeno je ukupno 118 potpora. Dosada je najviše interesa bilo je za programe ucenja stranih jezika, informaticke programe te specificne programe vezane za zanimanja u uslužnim djelatnostima u turizmu. Javni poziv za dodjelu potpora za 2017.godinu biti ce objavljen na oglasnoj ploci i na web stranici Grada Opatije te na oglasnoj ploci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Opatija. Na kolegiju su razmotrene i ostale aktualne teme ukljuciv i promjene koje donosi novi Zakon o javnoj nabavi

Opatija