Održan prvi sastanak Partnerskog odbora za izradu Strategije razvoja Grada Opatije

Održan prvi sastanak Partnerskog odbora za izradu Strategije razvoja Grada Opatije

U gradskoj vijecnici danas je održan prvi po redu sastanak Partnerskog odbora za izradu Strategije razvoja Grada Opatije. U radu ovog tijela ukljucen je široki dijapazon društvenih subjekata, od predstavnika javnog sektora, odnosno gradske uprave, preko predstavnika civilnog sektora i gospodarskih subjekata te drugih, a sve u cilju da se pri izradi Strategije, koju izraduju strucnjaci tima sa Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na celu sa prof. dr. sc. Brankom Blaževicem, uvaže prijedlozi svih bitnih subjekata koji djeluju u ovom gradu. Nakon uvodnog dijela prvog sastanka, sudionici, medu kojima je uocen znacajan broj predstavnika turisticke privrede grada, obrazovnih i drugih društveno bitnih institucija, gradskih ustanova, itd, rad odbora nastavljen je na radionicama, podijeljenim prema sektorima djelovanja. Pri izradi Strategije razvoja Grada Opatije Partnerski odbor ce se redovno sastajati kako bi dao okvir za stvaranje ovog vrlo bitnog dokumenta.    

Opatija