ODRŽAN SASTANAK RADNE GRUPE ZA PROJEKT DJEČJEG VRTIĆA NA PUNTA KOLOVI

U konferencijskoj sali nove Sportske dvorane Marino Cvetkovic danas je održan redovan, radni sastanak clanova radne grupe s talijanskim partnerima – s Tršcanskog narodnog ucilišta, Talijanske Unije i Zajednice Talijana Opatija, koji zajednicki realiziraju projekt novog objekta Djecjeg vrtica na Punta Kolovi. Sastanak je bio informativnog karaktera, s ciljem da se talijanski partneri upoznaju s fazom i tijekom postupka ovog projekta. Konkretno,  rijec je o upoznavanju sa znacajkama elaborata glavnog projekta za objekt novog djecjeg vrtica. Slijedi kontrola projekta, te potom ishodovanje gradevinske dozvole, nakon cega ce partneri zajednicki osmisliti financijsku konstrukciju.  U vrticu ce djelovati pored redovnih skupina Djecjeg vrtica Opatija na hrvatskom jeziku i tri odgojno obrazovne grupe za djecu s podrucja Opatije na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine. Novi vrtic je predviden kao samostojeci objekt koji ce moci smjestiti 199 djece u 12 odgojnih skupina. Oblikovni koncept temelji se na skupu pet zgrada  koje cine tehnološku i funkcionalnu cijelinu. Uvažava aktualne trendove u zaštiti okoliša i vrednovanju zelene energije, te su pri izradi projektne dokumentacije posebno uvažavni ovi postulati energetske ucinkovitosti i tzv. zelene, održive gradnje. Treba naglasiti da je novi vrtic projektiran prema najnovijim pedagoškim standardima. Na sastanku su bili nazocni predstavnici Grada Opatije na celu s procelnikom UO za prostorno uredenje Zdenkom Tupanjcem, zatim Silvio Delbello, predsjednik Universita Popolare di Trieste, Alessandro Rossit, generalni ravnatelj Universita Popolare di Trieste, Norma Zani potpredsjednica Izvršnog Vijeca Talijanske Unije u Rijeci, predsjednik Zajednice Talijana Opatija Pietro Varljen, Norma Tuljak Srbulj, tajnica Zajednice Talijana Opatija, te Sonja Kalafatovic, predstavnica Talijanske nacionalne manjine.      

Opatija