Održan X. kolegij gradonačelnika

Održan X. kolegij gradonačelnika

U uredu gradonacelnika prije podne održan je redovni kolegij gradonacelnika i njegovih zamjenika s procelnicima upravnih odjela Grada Opatije i drugih suradnika. Tajnica Društva Naša djeca Opatija Sanja Škoric predstavila je medu ostalim, u dijelu tematike kolegija koja se odnosila na održavanja djecjih igrališta na podrucju grada i novu mapu djecjih igrališta, koja šalje poruku „Cuvajmo djecja igrališta“, kao i da „ Djeca imaju pravo na igru“ koju su osmislila djeca DND-a. Mapa, odnosno karta zorno prikazuje mjesta na podrucju Opatija na kojima se nalaze djecja igrališta, a njih ukupno 31 našlo se na ovoj karti, pracena fotografijama štampanima na drugoj strani karte. Kolegij gradonacelnika istakao je pozitivnim i ovaj primjer aktivnosti djece i njihovih voditelja u Društvu Naša djeca, koji se zalaganjima ali i rezultatima odavno isticu na podrucju svojeg djelovanja u širim okvirima. U sklopu toga, pohvaljena je na kolegiju i nova karta djecjih igrališta, posebice doprinos djece od ideje do realizacije. Na kolegiju je u sklopu rasprave o prostorno-planskoj tematici dogovoreno da ce biti iniciran radni susret strucnih timova Grada Opatije i Opcine Matulji. Cilj je da se kroz aktivne i ciljane dogovore strucnih grupa ne samo ubrzaju, vec da se ukupno  kvalitetnije realiziraju pitanja i odgovori oko  zajednickih tema koje primarno proistjecu iz cinjenice da Opatiju i Matulje dijeli administrativna granica Grada i Opcine, a spaja ih interes gradana obiju jedinica lokalnih samouprava koje tu žive za jednostavnijim i efikasnim rješenjima u funkcioniranju i kvaliteti življenja. 

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija