Održana 7. sjednica Gradskog vijeća Opatije: usvojen program poticaja i odluka o gospodarenju otpadom

Nakon što je sinoc održana 7. sjednica Gradskog vijeca Opatije, usvajanjem prijedloga Programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleda u 2018. Opatija je (ponovo) u vrhu gradova u zemlji po kvaliteti poticajnih mjera, ali i izdvajanjima koji prate pojedine oblike poticajnih mjera, a sve su one stvorene kako bi se unaprijedio i poboljšao standard gradana te povisila razina kvalitete života mještana Opatije, ali i akcelerirao razvoj lokalne ekonomije koji je iznikao i prilagoden je upravo potrebama njenih gradana.    Program  poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleda u 2018. Grada Opatije, koji se provodi od 2011. godine s time da se iz godine u godinu mjere i oblici poticaja dodatno usavršavaju i prilagoduju potrebama i gradana ali i lokalne ekonomije, zadržao je sve oblike mjera poticaja kao i lanjski, ali je novina da su se iznosi poticaja po svim oblicima poticajnih mjera u ovogodišnjem programu – povisili. Dakle, i dalje se provode mjere poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba, zatim za pocetak obavljanja registrirane djelatnosti, Grad nastavlja i sa subvencioniranje kamata na kredite, uz ispunjavanje propisanih uvjeta. Novina je i uvodenje poticaja rada trgovinama na malo prehrambenim i neprehrambenim proizvodima te  ugostiteljskim djelatnostima koje se odvijaju u sklopu sportskih objekata i društvenih domova. Kreiranje ove mjere motivirano je dominantno namjerom da se olakša funkcioniranje svakodnevnog života gradana, od kojih mnogi žive u zaledu Opatije. Takoder, u programu poticaja 2018. liberalizira se sustav gradskih poticaja prilikom otvaranja OPG-ova, jer od ove godine poticaje pri otvaranju OPG-ova mogu dobiti i osobe koje su u radnom odnosu kod drugog poslodavca ili su u mirovini – dok lani zaposlene osobe ili umirovljenici nisu imali to pravo. Ovaj program prošao je i proceduru javnog savjetovanja, prije no što je formiran konacan tekst prijedlog mjera kojeg su sinoc usvojili vijecnici na svojoj sjednici Gradskog vijeca. Implementacija programa poticaja poduzetništva i zapošljavanja u Opatiji pokazala je da je rijec o kvalitetnoj odluci gradskih vlasti koja je usmjerena ka tome da doprinese razvoju mikroekonomije, kako bi postale zamašnjak razvoja. Detaljnije o svim oblicima i mjerama poticaja informacije su dostupne preko linka na opis Programa. Vijecnici su jucer usvojili još jednu vrlo važnu odluku, onu o „nacinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom“ . Grad Opatija, kao i ostale jedinice lokalne samouprave u zemlji, mora uskladiti svoje akte i odluke sa zakonom i uredbom resornih državnih tijela te organizirati sustav gospodarenja i prikupljanja otpadom gradana i poslovnih subjekata na svojem teritoriju u skladu s tim propisanim standardima kako bi se omogucila održivost. Osnovni smisao novog sustava prikupljanja otpada je njegovo selektivno prikupljanje. Na podrucju Opatije djelatnost prikupljanja (odvoženja) otpada obavlja tvrtka Komunalac, na kojoj je sada i velika odgovornost u provedbi novog modela u sustavu. U tu svrhu spomenuta komunalna tvrtka provodit ce i niz edukacija i drugih oblika komuniciranja s gradanima i javnosti kako bi dobili sve potrebne informacije u prilagodbi na novi nacin prikupljanja otpada. No, u Opatiji se vec provode pilot projekti odvojenog prikupljanja otpada i to na podrucjima Veprinca, Poljana, Ike i Icica  od 2016. koji su poslužili kao priprema za punu implementaciju na cijelom gradskom podrucju.   O svim detaljima prilagodbe na novi sustav prikupljanja i selektiranja otpada gradani ce dobiti iscrpne informacije od tvrtke Komunalac. Vijecnici su na jucerašnjoj sjednici prihvatili i sve ostale predložene tocke dnevnog reda, ukljucivo i onu o  stjecanju  novog poslovnog udjela  Grada  Opatije  u  postupku  donošenja  odluke  o povecanju temeljnog   kapitala   i   odluke   o   izmjeni   društvenog   ugovora   o osnivanju Trgovackog društva Žicara Ucka d.o.o.      

Opatija