ODRŽANA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

ODRŽANA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Vijecnicka pitanja na posljednje održanoj sjednici Gradskog vijeca Grada Opatije protekla su u znaku interesa vijecnika oko situacije na Pobrima i postavljanja antenskog stupa natom dijelu grada, cemu se protivi tamošnje stanovništvo, premda je to bila i redovna tocka u dnevnom redu daljnjeg dijela sjednice, gdje su vijecnici  u zakljucku zatražili  od gradevinske inspekcije da izvrši nadzor na izvedenim radovima postave antenskog stupa VIP-a u Pobrima. Vijecnici Gradskog vijeca Grada Opatije podržali su predložene prve izmjene Proracuna Grada Opatije (rebalans) kojih je  sukus da se proracun, u odnosu na planirani 2014.  u iznosu 113.756.813 kuna povisuje na 174.023.662 kuna. Razlika, tj. povecanje u odnosu na plan je 60.266.849 kuna.  Najveci udio u povecanju Proracuna odnosi se na sredstva za planiranu investiciju gradnje Kulturno – turistickog centra (46.000.000 kn) za koju se ocekuje pocetak gradnje potkraj ove godine. Spomenuti iznos prenosi se iz 2013. u kojoj je zakljucen ugovor o kreditu. Proracun se povecava i za otkup nekretnina za 3.623.290 kn, te za iznos od preko 8.000.000 kuna u okviru komunalnih programa što se dijelom odnosi na prijenos investicija zapocetih u 2013.godini, a vecim dijelom na nove investicije i druge zahvate na komunalnoj infrastrukturi. Ove godine Grad Opatija povecat ce za  218.300 kn iznos izdvajanja za sufinanciranje nabavke udžbenika osnovnoškolskoj djeci jer se od iduce godine mijenjaju udžbenicki kompleti. Predviden je  za djecu nižih razreda iznos od 300 kn po kompletu, odnosno 500 kn po kompletu za djecu viših razreda.   Ovim izmjenama proracuna prvenstveno je bilo nužno uskladiti Proracun sa prošlogodišnjim rezultatom poslovanja odnosno rasporediti raspoloživa sredstva. Uzimajuci u obzir dosadašnje ostvarenje, bila je nužna korekcija kako na rashodovnoj tako i na prihodovnoj strani. Istaknuto je da je prema ovim izmjenama  Proracun Grada realan i ostvariv. Medutim, gradonacelnik Ivo Dujmic naglasio je da je nužno biti svjestan ukupne realnosti te u skladu s time i na mogucnost  odustajanja od financiranja pojedinih projekta i aktivnosti, kao i smanjenja standarda u javnim potrebama u slucaju da u nastavku godine ipak dode do pada Proracunskih prihoda, posebice što ukupna ekonomska situacija u zemlji nije nimalo povoljna. Na sjednici je usvojena i Odluka o Nagradama Grada Opatije. Nagrada Grada Opatije za životno djelo dodjeljuje se Dušanu Paru. Nagrada Grada Opatije dodjeljuje se Automobilistickom klubu Opatija motorsport – za podrucje sporta;  Milenij hotelima d.o.o. Opatija za podrucje gospodarstva, i Kristianu Brku za podrucje gospodarstva. Prema zakljucku, vijecnici Gradskog vijeca ovlastili su gradonacelnika da potpiše   Europsku povelju o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini.

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija