ODRŽANA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

ODRŽANA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Glavne tocke dnevnog reda 11. sjednici Gradskog vijeca održane 23. rujna bile su Informacija o radu gradonacelnika za razdoblje sijecanj-lipanj i izvršenje Proracuna Grada za isto razdoblje. Gradonacelnik je, podnoseci informaciju o radu,  naglasio da su izvještajno razdoblje obilježile  pripreme kapitalnih projekata Grada za financiranje iz EU fondova, kao i onih koji ce se realizirati neovisno o postignutom uspjehu na natjecajima, a da pri tome nije  bilo zapostavljeno izvršavanje redovnih programa kojima se zadovoljavaju lokalne potrebe gradana. Vijecnici su informirani da projekt Djecji vrtic na Punta Kolovi ide dalje, da je izradena Studija izvodljivosti za izgradnju Djecjeg vrtica, te da je projekt kandidiran za sufinanciranje iz EU fondova putem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Za  Kulturno turisticki centar (bivše kino), novi objekt turisticke infrastrukture izraduje se glavni i izvedbeni projekt, a do kraja godine ocekuje se i raspisivanje natjecaja za izgradnju, jer su sredstva za to vec osigurana u Proracunu Grada. Prezentaciju možete preuzeti OVDJE Izvršenje proracuna je pokazalo je da je gradski Proracun stabilan buduci su se prihodi, a posebno prihodi poslovanja, zadovoljavajuce ostvarili dok su se rashodi izvršavali u okviru planiranih iznosa. Ukazano je na potrebu da se kao i do sada mora voditi racuna o opcim društvenim kretanjima i ukupnim gospodarskim pokazateljima u zemlji, koji bi se mogli negativno odraziti na proracun Grada i da je stoga i nadalje potrebna racionalnost u raspolaganju sredstvima Proracuna. Na sjednice su donesen i odluke o raspisivanju natjecaja za prodaju  5 nekretnina, od toga se 4 natjecaja odnose na vec raniju najavljenu prodaju stanova, cije održavanje nije ekonomski opravdano, a dosadašnjim najmoprimcima su dodijeljeni  kupljeni stanovi POS-a na Tošini. U radu sjednice je sudjelovao vijecnik Nikica Pažin, koji nastavio obnašati dužnost vijecnika, nakon prestanka mirovanja mandata iz osobnih razloga.   ODRŽANA SJEDNICA GRADSKOG VIJECA

Opatija