ODRŽANA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA OPATIJE

Odluka o promjeni visine temeljnog kapitala Komunalac d.o.o. – koju su vijecnici podržali – posljedica je, odnosno prvi korak, nužnosti da se ova tvrtka podijeli na zasebna trgovacka društva, jedno nadležno za vodu i odvodnju, i  drugo nadležno za ostale komunalne djelatnosti. Obaveza je to koja proizlazi iz odredbi Zakona o vodama, a nalaže reorganizaciju Komunalca d.o.o. i to do kraja 2013. Komunalac do.o.  do sada je integrirao obavljanje ovih djelatnosti. Da bi se to realiziralo, potrebno je prije „svesti racune“ jer su vlasnici i osnivaci ovog društva cetiri jedinice lokalne samouprave (Grad Opatija i opcine Lovran, Matulji i Mošcenicka Draga) koje, sukladno svojim udjelima temeljnom kapitalu, imaju i razmjerne udjele u vlasništvu. Sve su se JLS složile da je najvažnije odgovorno upravljanje tvrtkom na ekonomskim osnovama. Strucne službe Komunalca, kao i spomenutih JLS-a uskladile su podatke o ulaganjima, na osnovu kojih je moguce provesti povecanje temeljnog kapitala, pa je tako na Gradskom vijecu usvojena i odluka o promjenama u visini temeljnog kapitala. Slijedom toga, mijenjaju se i poslovni udjeli JLS-a u Društvu za iznos tražbina kojima se povecao temeljni kapital; tako Grad Opatija ima 41,27 posto u ukupnom udjelu, Opcina Lovran 6,17 posto, Opcina Matulji 37,06 posto, a Opcina Mošcenicka Draga 15,50 posto u ukupnom udjelu. Gradonacelnik Opatije ovlašcen je da na Skupštini Komunalca d.o.o. glasa za donošenje Odluke o povecanju temeljnog kapitala iz rezervi Komunalac d.o.o.  zatim Odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapita i Odluke o istovremenom povecanju temeljnog kapitala. U pogledu reorganizacije gradske uprave, vijecnici su usvojili i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Opatije. Sukus je da ce djelatnici UO za prostorno planiranje i razvoj biti zaduženi i za vodenje svih gradskih razvojnih projekata, ali i onih usmjerenih prema EU fondovima.  UO za komunalni sustav i zaštitu okoliša dodaju se poslovi nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i time omogucuje uredovanje gradskih prometnih redara. Ovime je najavljeno i osnivanje prometnog redarstva u Opatiji. Vijecnici su prihvatili i Odluku o izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasnickog dijela poslovnog prostora.   Radi se zapravo o mjerama koje su se provodile i u 2013. i nastavljaju se i u 2014. godini kako bi se olakšalo gospodrastvu. Oko prijedloga ovih mjera bilo je provedeno i konzultiranje sa zainteresiranom javnošcu preko www.opatija.hr. Rijec je o umanjenju mjesecne zakupnine za 10 posto onim zakupcima koji uredno podmiruju svoje ugovorne obveze prema Gradu. Za mjesec prosinac, zakupnina se umanjuje za 50 posto. Olakšicama se zakupcima gradskih poslovnih prostora, koji uredno podmiruju svoje obveze prema gradu, ovom mjerom olakšava i stimulira poslovanje, s obzirom na aktualna ekonomska kretanja.  

Opatija