Odvoz božićnih drvaca

   Nakon proteka božicno-novogodišnjih praznika Komunalac d.o.o. Jurdani organizira sakupljanje božicnih drvaca.  Molimo gradane da ih odlože na javnu površinu, uz prometnicu kojom se krecu vozila za prikupljanje komunalnog otpada. Obavijest se ne odnosi na PVC varijante stabala, ona se odlažu u reciklažnom dvorištu. Posebno apeliramo na gradane da se pridržavaju komunalnog reda i stabla ne odbacuje u okoliš. Akcija traje do 22. sijecnja 2019. godine.  

Opatija