Onečišćenje mora

Komunalno redarstvo Grada Opatije po zaprimljenoj prijavi i obavljenom službenom ocevidu utvrdilo je da je na morskom dijelu izmedu luke Opatija i djecje plaže Tomaševac, dana 13. 03. 2018. oko 14:00 h došlo do jaceg onecišcenja morske površine na kojoj je vidno zamjetna velika naftna mrlja. O istome su odmah obaviještene nadležne službe (inspekcija zaštite okoliša, lucka kapetanija i Liburnijske vode) te se ocekuje njihov službeni ocevid i poduzimanje adekvatnih mjera u skladu sa svojim nadležnostima.  

Opatija