Opatija domaćin susreta župana sa načelnicima i gradonačelnicima PGŽ

Nazocne je jucer pozdravio opatijski gradonacelnik Ivo Dujmic, upoznavši ih ukratko sa znacajkama Opatije i aktualnim trenutkom razvojnih projekata koji su u zamahu u ovome gradu. Primorsko-goranska županija i Regionalna razvojna agencija Porin predstavili su katalog investicija PGŽ-a. Rijec je o katalogu koji je Županija pripremila  za sve potencijalne investitore i za sve moguce sektore pripremila popis svih vecih ili zanimljivijih projekata, a nacelnicima je ponudeno da se i sami sa svojim lokalnim projektima pridruže inicijativi. Katalog obuhvaca popis projekata sa svim detaljima i fazama pripremljenosti za tridesetak velikih investicija –od krupnijih  infrastrukturnih i energetskih do  manjih regionalnih projekata. Susret je nastavljen danas, drugog dana radnog sastanka.

Opatija