Opatija – kongresna destinacija s tradicijom

Infrastruktura za kongrese i poslovne skupove posljednjih je godina znacajno unaprijedena javnim i privatnim investicijama, a novi katalog i internetska stranica Kongresnog i insentiv ureda na jednom mjestu donose sve bitne informacije za organizatore poslovnih skupova.     Kongresni turizam jedan je od kljucnih segmenata turisticke ponude Opatije, a tijekom proteklih pet godina infrastruktura za poslovne skupove znacajno je unaprijedena zahvaljujuci brojnim investicijama javnog i privatnog sektora. Kako bi adekvatno prezentirala sve kvalitetnije sadržaje za kongresni turizam, Turisticka zajednica grada Opatija ove je godine izradila novi katalog kongresne ponude pod nazivom „Opatija – kongresna destinacija s tradicijom“. – Uz zdravstveni i wellness turizam, kongresni je turizam najznacajniji motiv za dolaske gostiju izvan turisticke sezone, koje nam predstavlja razdoblje od posebnog interesa. Medutim, nije kongresni turizam znacajan za Opatiju samo zato što pridonosi jacanju predsezone i posezone, vec i zato što kongresni gosti imaju i vecu potrošnju u destinaciji, kazala je direktorica Turisticke zajednice grada Opatija Suzi Petricic. Novi katalog donosi i zanimljiv pregled kapaciteta kojima raspolaže Opatija, pa tako navodi da u kongresnoj ponudi ovog grada ima 53 dvorane koje mogu smjestiti ukupno 9.563 sudionika. Od tog broja, šest je velikih dvorana za više od 500 sudionika, a najveci je broj dvorana za sastanke do 50 osoba i onih predvidenih za izmedu 100 i 300 sudionika – potonjih je 16 u Opatiji, a onih najmanjih ukupno 18. Uz javne prostore kao što su Sportska dvorana Marino Cvetkovic, Kulturni dom Zora, Villa Antonio te Centar Gervais, koji je vec postao jedna od najtraženijih lokacija za organizaciju raznih dogadanja i manifestacija, ovo izdanje obuhvatilo je i brojna ulaganja hotelskih kuca koja su podignula kvalitetu smještanih kapaciteta, ali i kongresnih sadržaja. Katalog „Opatija – kongresna destinacija s tradicijom“, tehnicki prirucnik namijenjen organizatorima poslovnih skupova, koji pomocu njega imaju detaljan uvid u kongresne kapacitete i mogucnosti koje Opatija pruža, na jednom mjestu je objedinio sve informacije znacajne za organizatore kongresa. Ukljucuje to ne samo kontakte relevantnih kongresnih odjela, vec i ostalih pružatelja usluga koji su jednako važni za organizaciju poslovnog skupa. Medu njima su specijalizirane agencije s podrucja Opatije takozvani profesionalni kongresni organizatori (PCO), prijevoznici te ostale agencije, kao i kontakti tvrtki za najam audio i video opreme, prevoditelja, kulturno zabavnih udruga, fotografa i drugih. Za vecinu poslovnih skupova vrlo je bitna i gastronomska ponuda u destinaciji, pa je u katalogu dan pregled restorana na Opatijskoj rivijeri. – Cilj izrade ovog kataloga bio je da organizatorima na jednom mjestu pružimo sve potrebne informacije kako bismo ih dodatno motivirali da  svoj skup organiziraju u našem gradu. U odnosu na ostale hrvatske destinacije, Opatija ima nekoliko konkurentskih prednosti – dugu tradiciju, dobro razvijene smještajne kapacitete, kvalitetnu gastronomsku ponudu i dodatne sadržaje, ali i znanstveno-istraživacku djelatnost koja je sve cešce znacajan faktor pri organizaciji poslovnih skupova. Stoga je u katalogu poseban naglasak dan na multiznanstveno okruženje, prvenstveno kroz istraživacke laboratorije Sveucilišta u Rijeci, ali i Specijalnu bolnicu Thalassotherapija, objasnila je Petricic. Paralelno s izradom kongresnog kataloga obnovljene su i specijalizirane web stranice posvecene ponudi poslovnih skupova, dostupne na adresi www.opatija-convention.com. Osim pregleda kongresne ponude na web stranici se nalazi i kalendar poslovnih skupova u kojem se mogu pronaci informacije o aktualnim skupovima koji se održavaju u Opatiji, što je bitno za sve dionike turisticke ponude u destinaciji. Korisnicima je omoguceno da i sami unesu informacije o poslovnim skupovima i upišu ih u kalendar, kako bi doista na jednom mjestu bila obuhvaceni svi kongresi u gradu. Kongresni katalog i web stranica su izradeni na hrvatskom i engleskom jeziku, a medunarodna promocija kataloga ce se dogoditi na kongresnoj burzi IBTM World, koja se održava od 19. do 21. studenog u Barceloni. Radi se o jednoj od najvecih kongresnih burzi u svijetu na kojoj sudjeluju destinacije, hotelske kuce i specijalizirane agencije iz 190 zemalja, a Turisticka zajednica ce tamo predstaviti Opatiju kao hrvatsku kongresnu destinaciju i na unaprijed dogovorenim sastancima zainteresirane kupce upoznati s kongresnom ponudom.   

Opatija