Opatija na četvrtom mjestu po visini proračunskih prihoda

Opatija na četvrtom mjestu po visini proračunskih prihoda

Na cetvrtom mjestu po visini proracunskih prihoda je Opatija – 9.679 kuna po stanovniku.  (portal gradonacenik.hr) Gradonacelnik Ivo Dujmic komentira kako ostvareni prihodi s jedne strane ukazuju na nastavak pozitivnih trendova u protekle dvije godine. Takoder, to ukazuje i da je Proracun za 2016. bio realno planiran, što je rezultat opreznijeg pristupa planiranju proracuna kao i kontinuiranog rada na naplati proracunskih prihoda. Dujmic posebno istice povecanje prihoda od poreza i prireza na dohodak za 6,49 posto u odnosu na 2015. godinu, što ukazuje na povecanje ostvarenog dohotka gradana Opatije. Nadalje, porez na promet nekretnina bio je viši za 21,9 posto, što govori o oporavku tržišta nekretnina. Povecani su i prihodi od poreza na potrošnju, što ukazuje na povecanje prometa u ugostiteljskim objektima, dok je povecanje prihoda od poreza na kuce za odmor rezultat kontinuiranog rada gradskih službi na utvrdivanju i naplati. Pored toga, treba istaknuti da Grad drugim mjerama utjece na ostvarenje prihoda proracuna. Primjerice, jedna od mjera je umanjenje zakupnine na zakup gradskih prostora za sve obveznike koji redovito podmiruju svoje obveze. Ta mjera je prvenstveno bila usmjerena poduzetnicima, ali je doprinijela znatno boljoj naplati prihoda od zakupa', istice Dujmic i zakljucuje kako su ovako dobri rezultati pokazatelj da se gospodarske i socijalne prilike u Gradu Opatiji krecu na bolje, cemu je i sam Grad doprinio svojim kapitalnim ulaganjima i raznim poticajnim mjerama usmjerenim na zapošljavanje i razvoj poduzetništva. 'Na žalost, Grad kod ostvarenja prihoda u velikoj mjeri ovisi o zakonodavnom okviru koji se proteklih godina mnogo mijenjao, najcešce na štetu JLS. Posljednje izmjene poreznih propisa i provedba porezne reforme imat ce negativan ucinak na proracunske prihode u 2017. godini kroz smanjenje prihoda od poreza i prireza na dohodak kao i poreza na tvrtku, a od poreza na nekretnine kao moguceg izvora za više proracunske prihode se u meduvremenu odustalo', zakljucuje Dujmic. (preuzeto s portala gradonacelnik.hr)  

Opatija