Opatiji priznanje za „Najbolji projekt sigurnosti lokalne zajednice u 2017.“

Opatiji priznanje za „Najbolji projekt sigurnosti lokalne zajednice u 2017.“

U opatijskom hotelu 4. opatijska cvijeta danas je otvorena Deveta regionalna konferencija o sigurnosti gradova, koja ce trajati do 17. ožujka, u organizaciji casopisa za zaštitu i sigurnost osoba i imovine „Zaštita“ te medu ostalima i uz potporu Grada Opatije. Grad Opatija dobio je Priznanje u kategoriji „Najbolji projekt sigurnosti lokalne zajednice“ u 2017. koji je detaljnije okupljenima predstavio nacelnik PP Opatija Damir Brnas, dok je gradonacelniku Opatije Ivi Dujmicu urucena Zahvalnica na potpori organizacije ove 9. medunarodne  konferencije „Sigurnost gradova 2017.“ Konferenciju je službeno otvorio državni tajnik u ministarstvu obrane RH Tomislav Ivic, a nazocne su ispred domacina pozdravili i Goran Petrc, procelnik Ureda županije PGŽ te Ivo Dujmic, gradonacelnik Opatije. Gradonacelnik je naglasio da je Opatija siguran grad, što je danas izuzetno bitna cinjenica, osobito s aspekta daljnjeg razvoja glavne gospodarske grane u Opatiji – turizma, buduci da broj ljudi što obitavaju na podrucju grada tijekom sezone, u njezinoj špici za više tisuca premašuje broj stanovnika. Brojke turisticke posjecenosti iz godine u godinu rastu, Opatija obara vlastite rekorde, pa je cinjenica da je siguran grad i te kako relevantna i u sferi gradske ekonomije. Naveo je i da postoji cvrsta, organizirana i kvalitetna suradnja koja se ostvaruje kroz koordinacije i aktivnosti Vijeca za prevenciju kriminaliteta na razini cetiri liburnijskih jedinica lokalne samouprave (Grad Opatija i opcine Lovran, Matulji, Mošcenicka Draga), što doprinosi ukupnom rezultatu i razini sigurnosti osoba i imovine na ovom podrucju.    

Opatija