Opatijska Thalassotherapia proslavila vrijedan jubilej – 60. obljetnicu osnutka

Opatijska Thalassotherapia proslavila vrijedan jubilej – 60. obljetnicu osnutka

Županijska bolnica Thalassotherapija Opatija u petak, 3. studenog  je u nazocnosti brojnih uzvanika okupljenih u hotelu Royal proslavila znacajan jubilej – 60. godina od osnutka ustanove, specijalne bolnice koja je sredinom prošlog stoljeca omogucila nastavak zdravstveno turisticke tradicije na Kvarneru i Opatiji, koja je još 1889. godine proglašena referentnim ljecilištem Austrougarske Monarhije. Cestitavši ovu znacajnu obljetnicu ustanovi koja djeluje na podrucju Grada Opatije, gradonacelnik Ivo Dujmic na svecanosti u petak porucio je kako Thalassotherapia Opatija predstavlja ponos Opatije i jedan je od važnijih brendova grada. Ova ustanova bilježi desetljeca uspješnoga rada i iskustva, a svoju uspješnost zahvaljuje cinjenici da je izrasla na cvrstim i zdravim temeljima koje su postavljali svi njezini dosadašnji ravnatelji koji su imali viziju razvoja i radili u skladu s njom. Osim toga, dodao je, u ovoj bolnici radi profesionalni zdravstveni kadar koji omogucuje vrhunsku zdravstvenu uslugu. Gradonacelnik Dujmic na kraju je podcrtao i da je Thalassotherapia oduvijek imala podršku gradske, regionalne i centralne vlasti. Ujedno, napominje, zdravstveni turizam predstavlja jednu od okosnica razvoja grada u Strategiji razvoja Opatije, ciji je bitan element svakako bolnica Thalassotherapia.   „Naša ustanova kao simbol Opatije i ove regije, kao destinacije zdravstvenog i znanstvenog brenda, vrhunac je koji želimo doseci, stvarajuci suvremeni brend Opatije, ucvršcen na novim standardima i novim vrijednostima, kao podlogu za nove izazove struke. Time želimo obilježiti zdravstvenu i sveucilišno-nastavnu posebnost regije, rekao je ravnatelj prof. dr.sc. Viktor Peršic, dr. med. u svom pozdravnom obracanju  pred 300-tinjak uzvanika, medu kojima su bili i župan Zlatko Komadina, državni tajnik Željko Plažonic i predstavnik Ministarstva turizma Robert Pende. Oni su redom pozdravili nazocne na skupu, naglasili važnost djelovanja ove bolnice u širem društvenom kontekstu, te posebno  zahvalili svim bivšim i sadašnjim djelatnicima koji su i dio sebe tijekom više od pola stoljeca postojanja institucije ugradili u izvrsnost usluge opatijske ustanove.     Povijesni presjek djelovanja Ustanove: Davne 1957. osnovana je ustanova koja se do danas uspješno razvija u skladu s turistickim i zdravstvenim trendovima u svijetu, a potvrda cega su i brojni ugovori sa stranim partnerima. Najvažnije zasluge za osnivanje Thalassotherapije pripisane su sveucilišnom profesoru, doktoru medicine Cedomilu Plavšicu, koji je bio i prvi ravnatelj Zavoda i koji je omogucio strucni ustroj i pocetni razvoj ustanove koja ni po cemu nije zaostajala za vodecim kardiološkim središtima svog vremena. Opatijska ustanova tijekom šest desetljeca djelovanja uspješno je spojila znanost i struku, uspostavila suradnju sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, imala uspješne odnose s Ministarstvom zdravstva SAD-a, ali i s vrhunskim europskim zdravstvenim udrugama i osiguravateljima. Uz ime prof. Plavšica vezuje se u prvom redu uspješno uvodenje tada avangardnih principa aktivne rehabilitacije bolesnika sa srcanim infarktom. Svoje vizionarstvo i kvalitetu ustanova je potvrdila i prvom ucinjenom ergometrijom na podrucju Jugoslavije te osnivanjem kardiološkog dijagnostickog laboratorija, prvog te vrste u citavoj zemlji. Na temeljima polustoljetne tradicije, u posljednjem desetljecu Thalassotherapija je velikim koracima krocila prema ostvarenju zacrtane misije – daljnjeg subspecijalistickog usavršavanja i stjecanja medunarodne prepoznatljivosti u vrlo uskim podrucjima suvremene kardiologije i rehabilitacije. Pocetkom 1961. Thalassotherapija Opatija i rovinjska bolnica za ortopediju i rehabilitaciju potpisale su prvi ugovor o lijecenju inozemnih bolesnika u bivšoj Jugoslaviji s austrijskom osiguravajucom kucom AUVA. Nakon toga krenula je i suradnja sa švedskim agencijama Helsoresor i Specialresor i gradom Stockholmom koja je trajala sve do Domovinskog rata. U tom je razdoblju lijeceno ukupno 9.100 švedskih bolesnika, što je posvjedocilo o izvrsnosti medicinske usluge i dokumentiralo neupitne uspjehe Thalassotherapije u promociji hrvatskog zdravstvenog turizma. Ustanova je dala svoj obol u prihvatu i lijecenju stradalnika iz Domovinskog rata, a 1998. postala je referentni centar za zdravstveni turizam te se pristupilo planiranju velikog projekta izgradnje i aktivacije prvog hrvatskog oglednog medicinskog wellnessa. Pocetkom 2000. godine postaje i nastavna baza MF-a u Rijeci i Osijeku, a 2005. izgraden je i otvoren Thalasso Wellness Centar Opatija cime je na tržište ponudena usluga medicinskog wellnessa. Centar je razvio vlastiti proizvod medicinskog wellnessa koji je zasnovan na suvremenim medicinskim nacelima i uvažava specificnosti ponude Thalassotherapije kao specijalne bolnice, a u njegovu koncipiranju uvažena je tradicija Opatije te druge regionalne specificnosti ove turisticke destinacije koja prema strateškim dokumentima treba postati turistickom destinacijom zdravlja. Ustanova je osnovana kao Institut, potom postaje Zavod, da bi u konacnici postala Specijalna bolnica za rehabilitaciju bolesti srca, pluca i reumatizma, postavši 2006. Katedrom za rehabilitacijsku i sportsku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, a kasnije i Katedrom za fizikalnu medicinu Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci te nastavnom bazom osjeckog Medicinskog fakulteta. Krajem 2009. stjece naziv Klinike za lijecenje, rehabilitaciju i prevenciju bolesti srca i krvnih žila Medicinskog fakulteta u Rijeci. Ustanova 2012. dobiva i Referentni centar za rehabilitaciju srcanih bolesnika, a 2016. u prostoru TWC-a i Centar estetske kirurugije. U ovoj godini otvoren je Laboratorij za kateterizaciju srca, a uredenje i opremanje suvremene angiosale najjaci je i najvredniji strucni iskorak od osnutka ustanove. Unazad desetak godina obnovljena je i suradnja sa skandinavskim zemljama što je rezultiralo potpisivanjem ugovora za lijecenje reumatoloških bolesnika tijekom 2017. i 2018.  

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija