Organizirano sakupljanje božićno novogodišnjih drvca

Komunalac d.o.o. Jurdani organizirao je skupljanje božicno novogodišnjih drvaca. Nakon upotrebe zamoljeni su gradani da ih odlože pored spremnika za miješani komunalni otpad te da ih ne ubacuju u kontejnere ili u okoliš. Prikupljena drvca biti ce ekološki zbrinuta. Akcija traje do 22. sijecnja 2018. godine.

Opatija