Osnovan Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera

Osnovan Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera

U opatijskoj Villi Angiolini, održana je osnivacka skupština „Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera“.             Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera udruga je ciji su ciljevi promocija Kvarnera kao destinacije zdravlja i povezivanje vodecih strucnjaka iz podrucja zdravstva, turizma i srodnih potpornih djelatnosti kako bi se unaprijedila ukupna ponuda zdravstvenog turizma regije i zajednicki nastupalo na medunarodnom tržištu.             Osnivaci Klastera su: Centar za estetsku kirurgiju dr. Žgaljardic, Dentalna poliklinika dr. Jelušic, Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, Jadran Hoteli d.d. Rijeka, Jadranka d.d., Katarina Line d.o.o., Klinicki bolnicki centar Rijeka, Klinika za ortopediju Lovran, Ljecilište Veli Lošinj, Medicinski fakultet u Rijeci, Mediteran Adria d.o.o., Milenij Hoteli d.o.o., My travel, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Poliklinika Medico, Poliklinika Rident, Poliklinika Terme Selce, Specijalna bolnica za ortopediju i opcu kirurgiju Dr. Nemec, Thalassotherapia Crikvenica, Thalassotherapia Opatija i Turisticka zajednica Kvarnera. Za predsjednika klastera danas je izabran na mandat od dvije godine doc.sc.dr. Vladimir Mozetic.             Tradicija, razvijena infrastruktura i strucni ljudski potencijal, temelji su na osnovu kojega su Primorsko-goranska županija i Turisticka zajednica Kvarnera prepoznali zdravstvenu industriju kao kljucnu komparativnu prednost regije te naglasili potrebu da zdravstveni turizam postane prepoznatljivi regionalni brand. Stoga je i ideja da se ovaj klaster osnuje u Opatiji naišla na posebno mjesto u obracanju gradonacelnika Opatije Ive Dujmica, koji je danas medu ostalima pozdravio uvodno ovaj skup. On je naglasio potrebu za brendiranjem destinacije kroz afirmaciju sektora u turizmu u kojemu što se Opatije tice svakako vodece mjesto pripada zdravstvenom turizmu na kojem je Opatija i izrasla kao turisticko mjesto. No, ona danas ide ka smjeru razvoja u kojem gradovi poput Opatije bivaju i drugim mjestom boravišta pojedincima kroz veliki dio godine. Župan Komadina izazio je nadu da ce se ovakvi klastere širiti u zemlji, a logicnim ocjenjuje da se prvi klaster osnovao u županiji kojoj je na celu s obzirom na to da PGŽ ima snažno razvijenu znanstvenu komponentu u sustavima, ali istovremeno i jaku tradiciju. On je izrazio uvjerenje da ce osnivanje klastera zdravstvenog turizma utjecati na produljenje turisticke sezone, kao i na povecanje ukupnih prihoda, te voditi ka cjelogodišnjem turistickom poslovanju, što je glavni cilj.             Kao kljucna komparativna prednost regije, zdravstvena industrija definirana je Strategijom razvoja zdravstvene industrije Primorsko-goranske županije, strateškim dokumentom koji utvrduje kontekst, viziju, prioritete i kljucne mjere u razvoju zdravstva Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2013. do 2017. godine. Taj dokument, izraden je u suradnji sa Sveucilištem u Rijeci i njenim sastavnicama, zdravstvenim ustanovama na podrucju županije i drugim zainteresiranim dionicima. Takoder, na osnovu toga dokumenta usvojen je i Akcijski plan provedbe Strategije razvoja zdravstvene industrije Primorsko-goranske županije za razdoblje 2013. do 2020. godine, kojim je predvideno osnivanje i razvoj Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera, kao nužnog preduvjeta ostvarivanja ciljeva Strategije.             U 2013. godini Turisticka zajednica Kvarnera inicirala je i pokrenula projekt brendiranja zdravstvenog turizma na Kvarneru pod marketinškim nazivom „Kvarner Health&Wellbeing“. Oko tog projekta okupljene su specijalne bolnice, ljecilišta, poliklinike i klinike, ali i fakulteti te hotelske kuce i turisticke agencije na Kvarneru, cime je objedinjena i aktualizirana ponuda zdravstvenog turizma. U 2014. godini kroz ovaj projekt odradena je intenzivna zajednicka promocija zdravstvenog turizma na Kvarneru. Time je proizvod zaživio i ostvareni su preduvjeti za osnivanje Klastera.             Primorsko-goranska županija osnovala je u kolovozu ove godine Povjerenstvo za osnivanje Klastera zdravstvenog turizma, ciji je zadatak bio da pripremi osnivacku skupštinu i cjelovitu dokumentaciju za registraciju udruge. Voditelj Povjerenstva je prof. dr. sc. Viktor Peršic, ravnatelj Thalassotherapije Opatija, a clanovi su dr. sc. Irena Peršic-Živadinov, dirketorica TZ Kvarnera, doc. dr. sc. Vladimir Mozetic, ravnatelj Poliklinike Medico, red. prof. dr. sc. Milena Peršic s Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija i prof. dr. sc. Tomislav Rukavina s Medicinskog fakulteta u Rijeci kao predstavnici Sveucilišta u Rijeci i Slavica Bakic kao predstavnica medija.             Primorsko-goranska županija potporu osnivanju Klastera dala je i osiguravanjem u proracunu inicijalnih sredstava za njegovo financiranje.             Primorsko-goranska županija – Povjerenstvo za provedbu projekta „Osnivanje Klastera zdravstvenog turizma“ uputilo je poziv zdravstvenim i turistickim subjektima koji su od pocetka bili ukljuceni u aktivnosti na osnivanju Klastera i aktivnosti na projektu Turisticke zajednice Kvarnera „Kvarner Health&Wellbeing“ te je njih 22 prihvatilo biti osnivacima Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera. Ocekuje se da ce se u buducnosti Klasteru, kao clanovi ili partneri, pridružiti i ostale fizicke i pravne osobe koje svojim djelovanjem mogu doprinijeti promociji i razvoju Kvarnera kao destinacije zdravlja. Zadatak je Klastera da doprinese ostvarenju toga kroz organizirano pristupanje emitivnim tržištima, pozicioniranje i brendiranje clanova Udruge na medunarodnom tržištu ujedinjenim marketinškim naporima i PR aktivnostima te suradnju sa srodnim organizacijama i institucijama, kao i strucno usavršavanje clanova Udruge.             Osim toga, zadaci su Klastera promicanje zaštite i zdravlja ljudi i kvalitete života, organiziranje i sudjelovanje u volonterskim programima, organiziranje konferencija, seminara, radionica i drugih strucnih skupova, a osobito je važna njegova uloga u optimizaciji poslovanja clanova Udruge kroz proces objedinjene nabave te zajednicko istraživanje i razvoj, kao i u akreditiranju i standardizaciji poslovanja clanova Udruge.                

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija