OSVRT GRADONAČELNIKA NA AKTUALNOSTI OKO REKONSTRUKCIJE HOTELA KVARNER

Javni istupi pojedinih Opatijaca ponukali su gradonacelnika Ivu Dujmica na zakljucak kako je u ovom trenutku nužno malo osvježiti pamcenje  pojedincima u ovom gradu koji, sudeci po nekim izjavama u medijima, brzo zaboravljaju; no, s druge strane, i na svu srecu, dobro je da postoje i oni gradani koji dobro pamte, pa se s istinom ne može manipulirati, kako bi možda neki željeli. Krenimo redom. Bivša gradska vlast, u kojoj su participirali pojedinci koji se danas javljaju, usvojila je UPU Opatije na Gradskom vijecu pred sam kraj svog mandata u ožujku 2009. I time je dala legitimitet onome što se danas dešava u rekonstrukciji hotela Kvarner. Cak je i bivša uprava LRH ( uprava koja je vodila tvrtku prije ulaska sadašnjeg vecinskog vlasnika LRH ) imala projekt obnove hotela Kvarner u svojim planovima, dok su u isto vrijeme u tadašnjem Nadzornom odboru LRH glavnu rijec vodili upravo clanovi NO-a, koji se danas u cudenju javljaju. Ne može se reci da se ove cinjenice ne znaju. Znaju se, evidentirane su, javno objavljivane, a i nije to bilo tako davno da bi se moglo zaboraviti olako. Što se tice mišljenja vijecnika Gradskog vijeca u aktualnom sazivu Ernie Gigante Deškovica, koje mediji prenose oko rekonstrukcije hotela Kvarner, valja samo reci ovo: Deškovic je u prošlom mandatu u gradskoj vlasti (u mandatu od 2009.-2013.)  bio 4 godine zamjenik gradonacelnika. Sve mu je bilo poznato što smo naslijedili, pa sada nema mjesta njegovu cudenju. Da bi odnosi i situacija bili što jasniji, evo još nekih detalja; u vrijeme prošlog mandata gradska vlast napravila je tzv. tockaste izmjene UPU-a, koji je usvojen koncem 2012. upravo kako bi omogucila ulazak niz investicija na podrucje grada, kojemu hitno treba razvojna injekcija, kada je rijec o turistickoj infrastrukturi, a što se danas i ostvaruje i vodi k otvaranju toliko potrebnih novih radnih mjesta. A zadaca gradske vlasti je da stvori okvir za razvoj gospodarstva i privatnog poduzetništva. To smo i ucinili. Kada je trajala javna rasprava oko predloženih izmjena UPU-a, LRH je predocila niz zahtjeva, kao što je predstavila i informaciju o razvojnim planovima LRH na tematskoj sjednici Gradskog vijeca još koncem 2011. Tada je bila prilika nekima od sadašnjih aktera da reagiraju ako su smatrali da je reakcija potrebna. Sve je na vrlo transparentan nacin bilo na Gradskom vijecu i objavljivano na portalu grada. Ono što je kljucno u cijeloj prici jest da jednom kada UPU stupi na snagu, to znaci da investitori imaju pravo realizirati svoje projekte, naravno, uz poštivanje zakona i dokumenata koji su na snazi. Da bi uopce privukli investitore, lokalne samouprave moraju imati važece planove jer da bi investitori negdje došli investirati svoj kapital, moraju imati pravnu sigurnost. Mediji su puni kritickih tonova i informacija o tome kako investicije kasne jer lokalne samouprave gdje bi se te investicije realizirale – nisu usvojile prostorne planove. E, pa, to za Opatiju ne vrijedi. Mi smo sve to vrlo pažljivo i transparentno napravili, i na vrijeme. I još nešto: kada lokalna samouprava kreira svoje projekte, uvijek ih prezentira javnosti, jer se kroz te projekte realizira i javni interes gradana. Lokalna samouprava od privatnog investitora ne može zahtijevati ono što sama cini – da ukljuci javnost u proces nastanka i realizacije projekta. Kada investitor uloži privatni kapital u realizaciju svog projekta, tada je on odgovoran za krajnji ishod bez obzira je li rijec o uspjehu ili neuspjehu nekog projekta. Kad smo vec u  maniri prisjecanja, onda treba zaokružiti pricu, da bi ona imala puni smisao kroz informaciju. Gradska vlast u Opatiji u mandatu 2009.-2013. suocila se odmah na pocetku  s nekoliko krupnih izazova istovremeno: Trebalo je spašavati i vlasništvo gradana liburnijskih opcina i Grada Opatije u Liburnija Riviera Hotelima i gradski budžet od bankrota; To je riješeno. Uspješno za gradane i Grad   Spašavanje Ljetne pozornice (kažu umjetnici jedne od najljepši pozornica na Meditaranu) od devastacije i privatizacije;   Takav loš ugovor smo raskinuli, a Ljetna pozornica je ostala.   Donesena je odluka da se opatijska Tržnica  izdvoji iz Komunalca i bila je spremna za privatizaciju; Poništili smo takvu odluku, vratili Tržnicu pod okrilje Komunalca, sprijecili privatizaciju, a i obnovili paviljon Tržnice.    Naslijedeno ruglo u užem centru grada – garaža Slatina ; Garaža Slatina riješena, centar Opatije dobio novi objekt, garažirana parkirna mjesta i uskoro ponudu suvremenih sadržaja.   Liburnijska kanalizacija: tu je došlo do zastoja u gradnji spoja u Iki i na mostu u Icicima; Problem je u dogovoru s Hrvatskim vodama riješen, a Liburnija spojila kanalizacijski vod i dobila kompletni vod.   Šahte na Novoj cesti; Riješeno u suradnji s Hrvatskim cestama, šahte su brojno smanjene.   Osim toga, gradska  vlast i uprava kontinuirano se suocava sa novim situacijama i mjerama koje pogadaju gradane i poduzetništvo, pokušavajuci naci konkretna rješenja i ublažiti te efekte, a to namjerava uspješno ciniti i dalje. Za sada je standard gradana  zadržan,  barem kada je rijec o onom koji je pod ingerencijom grada. One koji kontinuirano prozivaju gradsku upravu zbog devastiranih  objekata u privatnom vlasništvu u Opatiji, opet podsjecam na ono što je javnosti poznato jer  su je i razni mediji o tome višekratno upoznavali:  koristimo svaku priliku  da mjerodavnim ministarstvima i zakonodavcu ukažemo koliko je bitno za stvarni život da se hitno izmijene nadležni zakoni i akti kako bi vodili ka sankcioniranju ovakvih situacija. Sada lokalne samouprave nemaju na raspolaganju apsolutno ni jedan zakonski alat kojim bi mogle sankcionirati privatne vlasnike zato jer nisu odgovorni prema svojem vlasništvu, a njihov odnos prema njihovom vlasništvu tice se u ovakvim slucajevima poput Opatije i cijele društvene zajednice, ali i Grada,  jer umanjuje uspješnost i vrijednost cijele destinacije. Mi ih zakonski ne možemo natjerati, a htjeli bismo. Nažalost, kada predlažemo neka rješenja, onda tu nemamo potporu svih medija. Sve što sam iznio u ovom svojevrsnom podsjetniku, rezimeu, presjeku stanja, nazovite kako vam odgovara – sve se može izlistati i naci na stranicama gradskog portala www.opatija.hr. Na kraju još opaska: vrata gradske uprave širom su otvorena i bit ce otvorena za sve investitore koji žele raditi  i ulagati kapital na podrucju ovoga grada, ali pritom moraju poštivati sve zakonske i pravne norme, porucuje gradonacelnik Dujmic na kraju.      

Opatija