Otkriven uzrok zagađenja dijela plaže Slatina

Obavještavaju se gradani Grada Opatije i gosti koji borave u Opatiji kako je naporima strucnjaka Trgovackog društva LIBURNIJSKE VODE d.o.o. otkriven uzrok onecišcenja morske vode u luci Portic te na dijelu plaže Slatina, odnosno plicaku ispod hotela Milenij. Djelatnici Trgovackog društva LIBURNIJSKE VODE d.o.o. su korištenjem metode ispitivanja dimom, bojom te kamerom (CCTV inspekcija) utvrdili vezu izmedu starog zidanog oborinskog kanala koji se nalazi u luci Portic te hotela Imperijal. U višednevnim ispitivanjima iskljucene su sve mogucnosti onecišcenja, iz svih okolnih kolektora sanitarne odvodnje, te je utvrdeno kako dio otpadne sanitarne vode iz Hotela Imperial otjece u stari zidani oborinski kanal koji se nalazi u lucici Portic. Bez odgode su obaviještene odgovorne osobe Hotela Imperial koje su preuzele odgovornost da ce u što kracem roku otkloniti nedostatake sanitarne odvodnje Hotela Imperial, kako bi se u što kracem roku otklonio i sam uzrok zagadenja morske vode u luci Portic te na dijelu plaže Slatina, odnosno plicaku ispod hotela Milenij. Grad Opatija ce nastaviti požurivati radnje otklona uzroka onecišcenja. O utvrdenom cinjenicnom stanju obaviještena i nadležna Državna vodopravna inspekcija radi poduzimanja radnji iz nadležnosti tog upravnog tijela prema zagadivacu.

Opatija