Otvaranje zemljišne knjige za k. o. Opatija

   Opcinski sud u Rijeci objavio je Oglas kojim obavještava da ce se u ponedjeljak 4. studenog 2019. otvoriti zemljišna knjiga za k.o. Opatija. Samo ce upisi u tu zemljišnu knjigu proizvoditi pravne ucinke u vezi sa stjecanjem, promjenama, prijenosom i ukidanjem prava vlasništva i ostalih zakonom odredenih knjižnih prava.  Stoga, pozivamo sve gradane koji smatraju da bi u tu knjigu trebali upisati nešto što nije upisano, izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati neki upis da zemljišnoknjižnom sudu prijave svoje prijedloge za upise, prigovore postojecim upisima ili njihovom prvenstvenom redu u roku od 30 dana od dana objave ovog oglasa na e-oglasnoj ploci, odnosno od 4. studenog do 5. prosinca 2019. godine.  Navedeni rok se ne može produžiti niti je dopušten povrat u prijašnje stanje, stoji u Oglasu. OGLAS

Opatija