Otvoren FLAG natječaj za mjeru 2.2.

Predmet i svrha FLAG natjecaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 2.2. u okviru odobrene LRSR s ciljem promicanje zaštite i održivog upravljanja prirodnom resursnom osnovnom i valorizacija kulturne, pomorske i ribarske baštine i povezanih tradicijskih znanja. Rok za podnošenje prijava pocinje teci od 20.09.2019. godine i traje do 20.11.2019. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 2.2 na ovom FLAG natjecaju iznosi 273.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti od 2.060.331,00 kn Najniži iznos javne potpore po projektu: 3.000,00 EUR odnosno 22.641,00 HRK Najviši iznos javne potpore po projektu: 150.000,00 EUR odnosno 1.132.050,00 HRK Intenzitet potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova u okviru Mjere 2.2. u slucaju da projekt odnosno operacija zadovoljava kriterije: zajednickog korisnika i zajednickog interesa, sukladno Pravilniku o provedbi LRSR, Clanak 8. stavak 3. Prihvatljivi nositelji projeka: Udruga u ribarstvu, udruga izvan sektora ribarstva, javnopravno tijelo, poduzece/trgovacko društvo ili organizacija u vecinskom javnom vlasništvu. Nositelj projekta mora imati stalno sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu unutar ribarstvenog podrucja FLAG-a Vela vrata Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog FLAG natjecaja su: 1. Gradenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje javnih prostora i/ili javnih dobara za predstavljanje odnosno interpretaciju tradicijske pomorske i ribarske baštine ukljucujuci uvodenje inovativnih sustava interpretacije  2. Aktivnosti ocuvanja i valorizacije pomorske i ribarske baštine te ocuvanja bogatstva identiteta podrucja koje ne ukljucuju gradenje i/ili opremanje javnih prostora i/ili javnih dobara za predstavljanje odnosno interpretaciju tradicijske pomorske i ribarske baštine; 3. Aktivnosti organizacije tradicijskih regata, drugih manifestacija i promidžbenih dogadanja s ciljem promicanja rezultata projekta/operacije te valoriziranja pomorske i ribarske baštine; 4. Aktivnosti edukacije stanovništva i posjetitelja/turista o tradiciji brodogradnje te prijenos znanja i vještina povezanih s pomorskom i ribarskom baštinom.  Informacije o FLAG natjecaju možete zatražiti: e-mailom: [email protected] Osobno: u vrijeme konzultacija u sjedištu LAGUR-a Vela vrata u Cresu, na adresi Pod urom 6. Vrijeme konzultacija biti ce objavljeno na www.vela-vrata.hr Odgovori na pitanja biti ce objavljeni na web stranici vela-vrata.hr Natjecaj za mjeru 2.2. Ocuvanje i valorizacija pomorske i ribarske baštine i ocuvanje identiteta podrucja_LINK  

Opatija