Otvoren LAG natječaj "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ objavila je Natjecaj za provedbu tipa operacije 1.2.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji „Terra liburna“ za razdoblje 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 135.000,00 eura gdje iznos potpore po projektu iznosi 15.000,00 eura, s intenzitetom potpore 100%. Natjecaj je namjenjen malim gospodastvima koja imaju sjedište/prebivalište na poducju LAG-a „Terra liburna“, što ukljucuje gradove Kastav i Opatiju, te opcine Jelenje, Klana, Lovran, Matulji, Mošcenicka Draga i Viškovo. Cilj Natjecaja je razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava radi povecanja poljoprivredne proizvodnje, te podizanja njihove konkurentnosti na tržištu poljoprivrednih proizvoda i efikasniju proizvodnju. U svrhu informiranja potencijalnih korisnika/ca u uredu LAG-a (Rukavac 61A, Matulji) održavat ce se individualne konzultacije, s prethodnom najavom. Na e-mail LAG-a [email protected] potencijalni prijavitelji mogu do 16. svibnja 2018. postavljati pitanja za navedeni Natjecaj, te ce postavljena pitanja sa odgovorima biti objavljena na službenoj stranici LAG-a Strucna služba LAG-a održat ce tri (3) informativne radionice za sve potencijalne prijavitelje, koje ce se održavati sukladno sljedecem rasporedu: • 05. travnja 2018. u Dražicama (Dom kulture Dražice, Dražickih boraca 54, Jelenje) s pocekom u 15 sati • 06. travnja 2018. u Rukavcu (ured LAG-a „Terra liburna“, Rukavac 61A) s pocetkom u 15 sati • 10. travnja 2018. u Lignju (Društveni dom Liganj, Liganj 42) s pocetkom u 18 sati Podnošenje prijava na Natjecaj za TO 1.2.1. traje od 17. travnja do 17. svibnja 2018. godine. link za objave preko FB-a mogu se preuzeti sa FB grupe

Opatija