PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU U 2018. GODINI

Na temelju clanka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” br. 25/13 i 85/15) i clanka 44. Statuta Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 25/09, 30/09-ispravak i 07/13 gradonacelnik donosi 16.1.2018. godine Plan savjetovanja s javnošcu u 2018. godini.

Opatija