POČETAK IZGRADNJE PRISTUPNE CESTE FAKULTETU I ZONI LUKE U IKI

POČETAK IZGRADNJE PRISTUPNE CESTE FAKULTETU I ZONI LUKE U IKI

Dana 10. ožujka 2014. godine zapocet ce radovi na izgradnji pristupne ceste Fakultetu i zoni luke u Iki. Radovi ce biti završeni do turisticke sezone. Investitor radova je Grad Opatija. Izvodac radova je Goran-graditeljstvo d.o.o. Delnice, dok strucni nadzor obavlja Plan inženjering d.o.o. Rijeka. Pri završetku radova na izgradnji ove ceste, „Parkovi“ d.o.o. Opatija izvest ce i radove na hortikulturnom uredenju prostora izmedu ove ceste i Primorske ulice. Priprema za izvodenje radova zapocet ce vec ovaj tjedan (doprema strojeva, ogradivanje i cišcenje terena). Izvodac ce uskladiti dinamiku i organizaciju gradilišta da se što manje ometa pristup okolnim objektima, te ce sa Fakultetom i susjedima imati i neposredne dogovore o tome.  

Opatija