POČETAK PREGOVORA OKO SKLAPANJA NOVOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA GRADSKU UPRAVU

POČETAK PREGOVORA OKO SKLAPANJA NOVOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA GRADSKU UPRAVU

Trenutno važeci Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Opatije istice 1. sijecnja 2015. godine, odnosno do sklapanja novog a najduže do 1. ožujka 2015. godine vrijede njegove odredbe sukladno ugovorenoj produženoj primjeni. Gradonacelnik je danas urucio prijedlog kolektivnog ugovora sindikalnom povjereniku u Gradu Opatiji Željku Harbašu, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, i time zapocinje pregovaranje o novom kolektivnom ugovoru. U ponudenom prijedlogu vodilo se racuna o najavljenim zakonskim promjenama koje ce utjecati na smanjenje prihoda proracuna, kao i o ukupnim gospodarsko- ekonomskim pokazateljima u društvu.   .   

Opatija