Podizanje razine svijesti kod vrtićke djece o važnosti energetske učinkovitosti

Podizanje razine svijesti kod vrtićke djece o važnosti energetske učinkovitosti

Djelatnici Gradske uprave Grada Opatije koncem veljace posjetili su djecu u djecjem vrticu u Voloskom, a cilj posjete bio je podizanje razine osviještenosti djecje populacije o važnosti zdravog življenja, te upoznavanje sa sadržajem pojma  energetska ucinkovitost, buduci da se zgrada njihova vrtica u kojemu obitavaju treba modernizirati i obnoviti po ovim suvremenim principima. Kako bi djeca te dobi što jasnije dobila predodžbu o tome što zapravo znaci energetska ucinkovitost, uz razgovor o temi, na kraju su dobila i drvene olovke za pisanje na poklon s logom projekta. Rijec je zapravo o  edukaciji oko projekta obnove zgrada u cilju podizanja njihove energetske ucinkovitosti, za koji je Grad Opatija dobio koncem 2016. sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku ucinkovitost. Radi se o  pilot projektu imena „Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja – 4c1.1.” koji je proveden u suradnji sa Ministarstvom graditeljstva i prostornog uredenja i Fondom za zaštitu okoliš i energetsku ucinkovitost. Sredstva su dodijeljena za izradu glavnog projekta energetske obnove zgrade djecjeg vrtica Volosko, a ukupni iznos prihvatljivih troškova odnosno dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi 115.990,00 kn a ukljucuje izradu projektne dokumentacije te aktivnosti na promidžbi i vidljivosti projekta. Glavni projekt energetske obnove izraduje tvrtka VIGOS energetski inženjering d.o.o. Rijeka. Na  zgradi djecjeg vrtica Volosko, u svrhu energetske obnove, glavnim projektom predvida se toplinska izolacija vanjskih zidova s unutarnje strane kao i toplinska izolacija stropa prema negrijanom tavanu, ugradnja termostatskih radijatorskih ventila te uvodenje sustava daljinskog ocitanja potrošnje energije i vode. Ukljucivanjem u ovaj pilot projekt, Grad Opatija želi doprinijeti promicanju energetske ucinkovitosti i obnovljivih izvora energije, te smanjiti potrošnju energije u zgradama javnog sektora.  

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija