Poticaji Ministarstva turizma opatijskom projektu revitalizacije „Merikanskih vrtova“ – vrijednog resursa grada

Poticaji Ministarstva turizma opatijskom projektu revitalizacije „Merikanskih vrtova“ – vrijednog resursa grada

U uredu gradonacelnika Opatije prije podne danas održana je konferencija za medije na kojoj su gradonacelnik Ivo Dujmic i direktor gradske tvrtke „Parkovi“ d.o.o. Raul Degano prezentirali novinarima informacije oko dodjele poticajnih financija Ministarstva turizma u visini od 500.000 kuna namijenjenih realizaciji projekta revitalizacije „Amerikanskih vrtova“. Rijec je o vrijednom resursu Opatije, nekadašnjem botanickom vrtu, poznatom i pod imenom „Merikanski vrtovi“ cakavskoj inacici naziva ovog vrijednog gradskog resursa. Ministarstvo turizma ovako financira prvu fazu radova nužnu na putu konacne revitalizacije ovog bisera Opatije, kojeg je gradonacelnik Dujmic okarakterizirao kao ogroman turisticki potencijal. To je doista istina;  kada se „Merikanski vrtovi“ obnove u cijelosti kako je zamišljeno i na nacin na koji zaslužuju, oni ce doista postati novi-stari zaštitni znak grada, koji ce u suvremenoj maniri valorizirati sadržaje moderne turisticke ponude Opatije. Kako je istaknuto na konferenciji za medije, uz financije Ministarstva turizma odobrene putem javnog natjecaja, na koji se javio Grad Opatija (tocnije, gradska tvrtka Parkovi) kako bi revitalizirala  Amerikanske vrtove, Grad je za to u svom proracunu planirao još 200 tisuca kuna i prvu fazu realizacije projekta revitalizacije nekadašnjeg botanickog vrta u Amerikanskim vrtovima. Prva faza krece u realizaciju 2015. godine. Prema rijecima direktora Degana, uredit ce se postojeci sadržaji i sanirati dio oštecenja koja su se dogodila u ovim parkovima tijekom proteklih 25 godina; u prvoj fazi jedan dio vrtova privest ce se konacnoj svrsi i postati obnovljeni botanicki vrt, koji ce krasiti nove biljke cvjetova kamelija, zaštitnog znaka Opatije. U kasnijim fazama predvida se i završetak procesa navodnjavanja,  inace vrlo bitan za egzistenciju ovog resursa, kao i uredivanje travnjaka; u drugoj fazi slijedi izrada projektne dokumentacije te dobivanje gradevinske dozvole za one radove gdje je takva dozvola nužna, dok u trecoj fazi predstoji hortikulturno uredenje vrtova. U cetvrtoj fazi predvida se gradnja nužnih infrastrukturnih elemenata, poput uredenja prilaza, parkirališta i sl., buduci da bi Amerikanski vrtovi kako se ocekuje mogli i trebali poslužiti i kao nova lokacija za organiziranje primjerice vjencanja, i slicnih dogadanja. Zadnja, peta faza zapravo se odnosi na plasman obnovljenih Amerikanskih vrtova u promotivnom i marketinškom smislu na druga tržišta.   Gradonacelnik Dujmic naveo je kako Grad Bec i prilikom ovog projekta konkretno pruža podršku Opatiji, jer jj omogucuje logistiku u nastojanjima da Amerikanski vrtovi postanu novi tzv. visitor centar; Opatija ce svakako nastaviti da pri financiranju daljnjih faza realizacije revitalizacije Amerikanskih vrtova  ozbiljno zainteresira fondove EU, prema kojima Grad aplicira ovaj projekt. Prijateljstvo gradova Beca i Opatije nastavlja se, ucvršcuje i prilikom realizacije ovog projekta, rekao je gradonacelnik Dujmic.

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija