Potpisan Kolektivni ugovor za djelatnike gradske uprave

Potpisan Kolektivni ugovor za djelatnike gradske uprave

Nakon uspješno vodenih i okoncanih pregovora oko novog Kolektivnog ugovora sa predstavnicima Sindikata, novi Kolektivni ugovor za djelatnike gradske uprave Grada Opatije danas su u uredu gradonacelnika potpisali  gradonacelnik Ivo Dujmic, predsjednik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH Boris Pleša, te predsjednik opatijske sindikalne podružnice Željko Harbaš.   Na potpisivanju su bili nazocni i procelnik gradskog UO za financije i društvene djelatnosti Danijel Jerman, te procelnica Ureda Grada Helena Masaric, viša strucna suradnica za radne odnose u Gradu Opatija Tamara Piculjan, potom glavni tajnik Sindikata Siniša Kuhar, i pravna savjetnica u Sindikatu Marina Haklin, kao predstavnici pregovarackih timova dviju strana.     Tijekom pregovaranja Sindikat  je pokazao  razumijevanje za ukupnu gospodarsku situaciju te je prihvatio ponovno umanjenje osnovice za obracun place za iducu godinu, od 3%, kojeg iznosa se gradska uprava odrice vec trecu godinu. Materijalna prava su zadržana, opet u smanjenom iznosu, a takav dogovor da ce materijalna prava biti manja od predvidenih osnovnim ugovorom poceo je s božicnicom 2011. g. Tako se i iduce godine božicnica, regres za godišnji odmor isplacuju u manjem neoporezivom iznosu, dnevnica za put u zemlji je dalje upola manja, a koeficijenti za izracun jubilarne nagrade su trajno smanjeni. Ova materijalna prava se primjenjuju i na zaposlenike gradskih ustanova. Ponovno je suspendirano pravo na uvecanje place kojim se osnovnim tekstom ugovora potice usavršavanje službenika, te i sljedece godine nema povecanja place zbog završenog magisterija, doktorata ili poslijediplomskog specijalistickog studija.  Novina je da je kolektivni ugovor zakljucen na razdoblje od tri godine. Boris Pleša je izjavio da je zadovoljan tijekom pregovora, te zahvalio na suradnji drugoj strani, predstavnicima Grada Opatije, naglasivši da tijekom pregovora nije bilo disonantnih tonova, jer su obje strane uvažile aktualnu ekonomsku situaciju, te ce kada se ukupna situacija poboljša, dodao je Pleša, stecena prava djelatnicima i vratiti u prvobitne okvire kolektivnog ugovora. Gradonacelnik Dujmic ovom je prigodom rekao da opatijska gradska uprava nije cekala nikakve naputke s viših instanci o tome da se treba prilagoditi aktualnoj ekonomskoj situaciji, vec je proaktivno djelovala, kada je prije nekoliko godina u dogovoru sa predstavnicima sindikata umanjila prava  djelatnika u gradskoj upravi koja imaju temeljem Kolektivnog ugovora. Sindikalni povjerenik u Gradu Opatiji Željko Harbaš spomenuo je kako biti povjerenikom definitivno nije zahvalna pozicija, no ipak je zadovoljan što su ovi pregovori bili konstruktivni, a Kolektivni ugovor potpisan uz uvažavanje argumenata obiju strana.

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija