Potpisan ugovor o korištenju reciklažnog dvorišta u Lovranu

Potpisan ugovor o korištenju reciklažnog dvorišta u Lovranu

Na reciklažnom dvorištu u Lovranu danas su se sastali nacelnik Opcine Lovran g. Bojan Simonic , nacelnik Opcine Mošcenicka Draga g. Riccardo Staraj i gradonacelnik  Grada Opatije g.  Ivo Dujmic. Tom je prilikom potpisan ugovor kojim stanari Mjesnih odbora Ika, Opric i Dobrec, uz predocenje osobne iskaznice, mogu besplatno koristiti reciklažno dvorište u Lovranu, a Grad Opatija ce snositi dio troškova korištenja odnosnog reciklažnog dvorišta.

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija